Verslag ALV 20 april 2016

Datum: 
27 April, 2016

Datum: Woensdag 20 april.
Tijd : 19: 30 – 23:30 uur

Plaats : ’t Hart te Eefde

Aanwezig: personen op de presentielijst en bestuur dorpsraad Eefde.

Afwezig met kennisgeving : Jan Kottelenberg, diverse andere leden.

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van woensdag 20 april 2016, 19:30 uur in het t Hart, podium Vanaf 19.00 inloop met koffie en koek.

1. Opening & Mededelingen
2. Verslag vergadering 2015
3. Financiën bespreking financieel verslag.
3.a Verlening decharge penningmeester.

3.b Verlening decharge bestuur voor gevoerd beleid.
4. Stand van zaken 
Boomgaard
Wijde Eefsche beek
Join the Pipe
Ruimtelijke Visie Eefde West.
5. Initiatief nieuw dorpsplan.
6. Uitleg standpunt bestuur Dorpsraad Eefde
7. Samenstelling nieuw bestuur.
8. Rondvraag / Sluiting

Het verslag is de als bijlage toegevoegd. 
 

 

BijlageGrootte
ALV_DRE verslag 20 april 2016.doc51.5 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign