Bestuur dorpsraad Eefde stopt haar werkzaamheden.

Datum: 
19 Maart, 2016

Geachte leden, 19 maart 2016

De gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag de 14e, en de besluitvorming inzake de ontwikkeling van het Kompas terrein, was voor ons weer een dieptepunt in de serie van onderwerpen waar wij als bestuur , samen met vele Eefdenaren, de laatste jaren aan hebben gewerkt. Op de laatste Algemene leden vergadering hebben we u, als lid, gevraagd of we goed en belangrijk  werk verrichtten. Dat was met name omdat we de effectiviteit laag vonden en de samenwerking met de gemeente steeds lastiger.

De aanwezige leden gaven aan dat we door moesten gaan. Dat hebben we gedaan. We zijn 8 maanden verder en we zien geen enkele verbetering. Er gebeurt niets met onze inbreng. Blijkbaar is burgerparticipatie alleen fijn als er kosten bespaard worden, maar vervelend als de burger terechte vragen heeft, pro-actief meedenkt of alternatieven aandraagt.

Om de zaken concreter te maken hieronder een aantal voorbeelden van dossiers waar de afgelopen 3 jaar niets is gedaan met onze inbreng:

  • Projecten met RWS; betreffende o.a. de toekomstige uitvoering bouw tweede sluiskolk waarbij de gemeenteraad totaal het belang van de burgers van Eefde vergeet

  • Gebiedsvisie Eefde-West, gestart na de plannen voor de biomassacentrale, nota bene op verzoek van de wethouders van Lochem en Zutphen, werd niet door de gemeente Zutphen en ook niet door de gemeente Lochem ondertekend, dus mist nu elke verplichting voor de beide gemeentes

  • Boomgaard nabij Beekweide waar de gemeente maar geen keuze maakt tussen het algemeen en individueel belang van Eefdenaren.

  • Bestemmingsplanwijziging Kompas/Kruitbosch waar de aanwonenden en omwonenden formeel volledig buiten beeld zijn gebleven, zijn beetgenomen met de schijn van reeds gelopen deals, terwijl de eigen regels met voeten worden getreden.

  • De procedures rond het (kazerne) Poort gebouw

  • De traverse die er nu mooi bij ligt, maar het ontvangen geld om e.e.a. af te ronden is zoek

  • En daarnaast diverse kleinere teleurstellingen, valse beloften, onwaarheden en mooipraterij

Kortom, onze inspanningen worden niet serieus genomen en onze tijd lijkt daarmee verloren. Tegelijkertijd zien we dat de gemeente de Dorpsraad Eefde als schaamlap of schokbreker gebruikt, met zoiets als "er is gesproken en overlegd met de Dorpsraad Eefde", waarmee dan het vakje “burgerinspraak” kan worden afgevinkt. Bijna altijd betreft dat één ambtelijk mailtje of brief met de vraag voor inbreng of nog erger een aankondiging waarin gemeld wordt dat de werkzaamheden zullen starten. En soms horen we helemaal niets zoals bij het plan van Kompas/Kruitbosch. Met betrekking tot de feitelijke inhoud rondom dit dossier verwijzen we graag naar onze Website, waarin goed staat uitgelegd waar we tegen ageerden. Niet tegen de bebouwing (graag zelfs), niet tegen de goedkopere woningen (graag zelfs) of tegen de spoed . Maar blijkbaar vindt zelfs de gemeenteraad, het treden van de eigen regels en het feitelijk voorliegen, geen reden om even een moment van bezinning in te bouwen .

We hechten eraan om te benadrukken dat het vaak niet eens over de inhoud gaat. Mooi of lelijk blijven lastige begrippen. Het gaat meer om de gevolgde procedure en de onbetrouwbaarheid en het gebrek aan openheid die we ervaren. Een uitspraak van menig ambtenaar is tegenwoordig: "ik hoor wat u zegt". Onze vraag is dan: wordt er ook geluisterd en naar geacteerd? Wij als bestuur zeggen nu: nee!

We begrijpen daarom heel goed waarom het indienen van zienswijzen bijna nooit wordt gedaan. Menig bewoner weet ondertussen dat er niets mee gebeurt. Ook wij constateren dat de gemeente gewoon doorgaat en je naar de rechter moet om de gemeente te stoppen, zoals een bewoner van Eefde-West met succes bij de biomassacentrale in Zutphen heeft gedaan. Als de processen zo moeten lopen, kunnen we beter gewoon als individuele burgers handelen en is het bestaan van onze vereniging zinloos. Burgerparticipatie heeft gefaald en we leggen de organisatie en uitvoering weer helemaal bij de gemeente. Kunnen we ouderwets, op afstand, gaan kijken of de gemeente wel volgens de regels handelt.

Overigens hebben we sterk de indruk dat onze sentimenten ook gevoeld worden bij een deel van de andere Dorpsraden van de gemeente Lochem.

Onze taak zit er dus op. Wij hebben als bestuur unaniem besloten onze werkzaamheden te staken. We schrijven versneld een ALV uit op 20 april a.s. waarin we toe zullen lichten hoe knelpunten onoverkomelijk zijn geworden. We roepen langs deze weg wederom kandidaten op, zich te melden voor een positie in het bestuur. Leden die zich geroepen voelen om de doelen van de vereniging na te streven. In de tussentijd  zullen wij nieuwe projecten niet oppakken en bestaande projecten met minimale inspanning afronden. Ter vergadering bespreken we de te nemen stappen.


 

Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Eefde,

Henk Stormink - voorzitter
Mark Tielbeke - secretaris
Sven Wallage - penningmeester
Duco Avis – bestuurslid

en mede namens Hans Bekker (aspirant lid van het bestuur)


 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign