ALV op woensdag 21 september 20.00 uur in Het hart

 Agenda ALV Dorpsraad EEFDE

Agenda voor de 2e Algemene Leden Vergadering 2016 op woensdag 21 september 2016, 20.00 uur in het Hart, zaal de Kelder

Vanaf 19.30 uur inloop.

1.         Opening & vaststellen agenda                                               

2.         Verslag vorige keer                                                                

3.         Inbreng leden                                                                         

4.         Half jaaroverzicht, lopende zaken & initiatieven                

5.         Planning komend jaar

6.         FinanciĆ«n                                                                                

7.         Ledenwerving / inwonersparticipatie                                    

8.         Bestuur en samenstelling                                                

9.         Rondvraag                                                                               

10.       Sluiting                                                                                   

            -----------------------------------------------------------


 

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign