Algemene Ledenvergadering 2013 op woensdag 19 juni

Datum: 
3 Juni, 2013

Op woensdag 19 juni a.s. houdt de dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ALV.
In vergelijking met andere jaren wordt de vergadering gehouden in juni .
Aanleiding hiervoor is een onderwerp wat het bestuur van de vereniging dorpsraad Eefde haar leden graag wil voorleggen. Windenergie.  De laatste tijd is door een werkgroep hard gewerkt om te onderzoeken of het opwekken van windenergie kans van slagen heeft binnen Eefde.
Dit onderzoek, volgens de “Frisse wind methode”, is nu in een fase gekomen waarvan het bestuur vindt dat de leden zich moeten uitspreken over de vraag;  Gaan de vereniging Dorpsraad Eefde in Eefde verder met het onderzoeken van de mogelijkheden tot realisatie van windenergie?

Naast deze vraag maken we graag gebruik van de gelegenheid om u bij te praten over de ontwikkelingen van het Dorpsplein, het goederenspoor en de wijkaanpak.  
Komt allen dus op woensdag 19 juni naar t Hart.

Reacties

agenda alg. ledenvergadering

Geacht bestuur, Graag zou ik aan de orde willen stellen hoe de resultaten zijn m.b.t. het sluipverkeer na de opening van de rondweg.Onze ervaring is dat dit weliswaar verminderd is maar nog steeds te veel is, zowel over de oude N348 als vooral ook door de Schoolstraat.Van A naar B is kennelijk korter, sneller en leidt niet tot het rijden over de rondweg.Eerlijk gezegd vinden wij dit teleurstellend en vragen wij ons af, welke maatregelen nog te verwachte zijn. Kennelijk zijn de hobbels (letterlijk en figuurlijk) nog niet genoeg om het dorp voor sluipverkeer te weren.  Er zullen nog meer creatieve oplossingen nodig zijn om het sluipverkeer te weren. Ook het aanpassen van de Kapperallee nadat de nieuwe sluis gerealiseerd is, lijkt ons veel te lang duren. Overigens ziet de weg er zeer gehavend uit.Misschien kan de wegversmalling ook 's middags tussen 16.00 uur en 18.00 uur verboden kunnen worden voor doorgaand verkeer zoals 's morgens. 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign