agenda ALV jaarvergadering 2016

Datum: 
10 April, 2016

Agenda jaarvergadering 2016 Dorpsraad Eefde

Op woensdag 20 april 2016 houdt de dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ALV waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Het is een jaar geweest waarin veel is gebeurd en tijdens deze ALV willen wij graag met u de balans opmaken.

Wanneer : Woensdag 20 april.
Waar :  't Hart
Hoe laat : Inloop is vanaf 19:00 uur met koffie en koek.
Aanvang vergadering : we beginnen om 19:30 uur.
Tijdens de ALV staan de volgende punten op de agenda.

1. Opening & Mededelingen
2. Verslag vergadering 2015
3. Financiƫn
bespreking financieel verslag.
3.a Verlening decharge penningmeester.
3.b Verlening decharge bestuur voor gevoerd beleid.
4. Stand van zaken
Boomgaard.
Wijde Eefsche beek
Join the Pipe
Ruimtelijke Visie Eefde West.
5. Initiatief nieuw dorpsplan.
6. Uitleg standpunt bestuur Dorpsraad Eefde
7. Samenstelling nieuw bestuur. Kandidaten voor het nieuw bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk 16 april a.s. aanmelden via secretaris@dorpsraadeefde.nl 

8. Rondvraag / Sluiting

Het bestuur
Dorpsraad Eefde. 
 

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign