Is Zorg in Eefde uw zorg?

Op 9 april zijn we begonnen met de wensen vanuit de bevolking van Eefde. Tijdens de verschillende vergaderingen zijn deze punten samengevat tot vier hoofd onderwerpen. De vier onderwerpen zijn: Algemene Zorg, Vrijwilligers, Centrale gezondheidspunt, Sociale cohesie. Uiteindelijk is er vanuit de themagroep Zorg een concept tekst opgeleverd waarvan de onderstaande zinnen een eerste indruk geven.

“We hebben geconstateerd dat er veel vrijwilligers zijn. Er zijn meerdere instanties die een pool van vrijwilligers hebben, zoals de vrijwilligerscentrale in Lochem, het SOL in Gorssel en de verschillende thuiszorgorganisaties. Er bestaat nu de indruk dat er nog onvoldoende gebruik gemaakt wordt van deze aangeboden hulp”

“Een terugkerend punt in de onderwerpen is het vermoeden het bestaande zorgaanbod in Eefde veel onbekendheid geniet of dat er een hoge drempel is om hier gebruik van te maken. Conclusie hierover is dat meer communicatie hierover naar de bewoners noodzakelijk is.” 
“Er is behoefte aan en bereidheid tot meer sociale cohesie. Door doelmatiger inrichting en communicatie over zorg en vrijwilligerswerk zal de cohesie verbeteren. Een onderdeel om dit tot stand te brengen is het oprichten van een centraal gezondheidpunt. Dit centrum kan als een algemene ontmoetingsplaats fungeren om mensen tot elkaar te brengen.”

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign