Realisatie van informatiepunt over Wonen Welzijn en Zorg in Eefde

 In het Dorpsplan is een passage opgenomen over de wens om een centraal gezondheidscentrum in Eefde in te richten. Dat zal bijdragen aan betere toegankelijkheid en bekendheid en dus ook een breder gebruik van de zorg binnen Eefde.
 
Met de discussies over het Dorpsplan in februari 2010 is de Dorpsraad in gesprek gekomen met een groep zorgverlenende instellingen, met als resultaat dat er nu in Eefde een nieuw samenwerkingsverband is gestart om een informatiepunt in te richten. Hier kunnen binnenkort alle Eefdenaren terecht voor informatie over wonen, welzijn en zorg.
De Dorpsraad is erg ingenomen met dit initiatief, waarin betrokken partijen snel en doortastend tewerk zijn gegaan. Hiermee is nog niet het gezondheidscentrum gerealiseerd, maar belangrijk is wel dat er een goede samenwerking tot stand is gekomen, waarbij later ook andere partijen kunnen aanhaken.
 
 

BijlageGrootte
Brief attenderen informatiepunt en opening.pdf71.73 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign