Wonen

  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Raadsfracties willen meer te kiezen hebben voor bouwlocaties in Eefde

 
Raadsfracties willen meer te kiezen hebben voor bouwlocaties in Eefde
Auteur: door Martin Vink |   woensdag 14 december 2011 | 07:00

Beantwoording vragen bijeenkomst over De Rees

Tijdens de inloop middag/avond van 10 november jl. in het dorpshuis te Almen zijn door een 17-tal mensen (schriftelijk) vragen of opmerking achtergelaten over de ontwikkeling van landgoed de Rees en de herinrichting van het Berkeldal. Het Waterschap heeft in samenwerking met Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis en de gemeente Lochem getracht een antwoord te geven op de gestelde vragen en opmerkingen. In de bijlage van dit nieuwsitem zijn de antwoorden toegevoegd.

Ideeen voor invulling van het Detmerskazerneterrein

Op verzoek van de gemeente Lochem heeft de dorpsraad ideeen geuit voor de invulling van het Detmerskazerneterrein. De brief die de dorpsraad hierover aan de gemeente heeft gestuurd is hieronder te weergegeven. 
 
Gemeente Lochem                                                            Eefde    1 december 2011,
t.a.v. Bas van Gageldonk
Afdeling ROV
verzonden : per mail.
 

Beste Bas,

Het is wat krap qua tijd om een heel mooi verhaal neer te zetten en uitgebreid op je verzoek te reageren maar we zijn in EEFDE serieus bezig met de bestemmingsmogelijkheden van het terrein van de Detmers Kazerne. Graag gaan wij hierover nog nader in gesprek met de gemeente Lochem. Het onderstaande geeft al vast de denkrichting aan van de DRE en een aantal bewoners/ondernemers uit EEFDE.

Open brief aan de Raadsleden van gemeente Lochem

Eefde 7 december 2011
Geachte raadsleden van de gemeente Lochem,
 
Op maandag 12 december staan er op de agenda van de raadsvergadering de onderstaande  onderwerpen.
1.    Instemmen met de notitie 'woningbouwlocaties Eefde' als input voor de ruimtelijke structuurvisie.
2.    Het plan van aanpak 'Keuze woningbouw Eefde' vaststellen.

Hierbij wil de dorpsraad Eefde haar standpunten in deze, voor zover nodig, nogmaals aan u kenbaar maken. Uit het dorpsplan van april 2010 is op te maken dat het algehele standpunt over de woningbouw in Eefde is: inbreiding voor uitbreiding. In de toetsing van dit dorpsplan, door de gemeente, onderschrijft deze dit uitgangspunt. In eerdere discussie is de Schoolstraat-Zuid aangemerkt als uitbreidingslocatie.
 
De mogelijke woningbouwlocatie “Schoolstraat-Zuid” (Eefde-zuid) is door de dorpsraad Eefde nooit gezien als een wenselijke ontwikkeling.

Inloopavond ontwikkeling landgoed De Rees en het Berkeldal

 
Waterschap Rijn en IJssel en Stichting Oude Nieuwe Gasthuis (ONG) maakten in samenspraak met een klankbordgroep een plan voor het Berkeldal en een nieuw landgoed, de Rees. De plannen zijn door iedereen in te zien op donderdag 10 november 2011.

Bestemmingsplan Kern Eefde is beschikbaar

Er is een nieuw bestemmingplan voor Eefde gemaakt. 
Het voorontwerp bestemmingsplan Kern Eefde ligt van 29 september tot en met 9 november 2011 ter inzage bij de publieksbalie, Markt 3 in Lochem en Hoofdstraat 28 in Gorssel. Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk reacties tegen het plan worden ingebracht bij de gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem
Voor iedereen is dit de gelegenheid om te controleren of de gegevens over het eigen huis, bedrijf e.d. goed vermeld staat in dit plan. 
Plan is elektronisch beschikbaar op de website van de gemeente d.m.v. de volgende link Voorontwerp bestemmingsplan Eefde 

Ministerie van Defensie sluit het Detmers Kazernecomplex te Eefde.

Het ministerie van Defensie heeft de gemeente Lochem medegedeeld dat het van plan is om de Detmerskazerne te sluiten medio 2014.  Op vrijdag j.l. heeft er een overleg plaatsgehad tussen de beide overheidinstellingen en zijn nadere afspraken gemaakt over de tijdsplanning.

Dorpsraad Eefde heeft korte lijnen met ministeries in Den Haag (deel 2)

Op 14 januari heeft de Dorpsraad Eefde navraag gedaan voor de eventuele verkoop van het sportveld van de Detmers kazerne te Eefde. 
Dit ten behoeve van het creëren van een inbreidingslokatie voor woningbouw. 
In de bijlage is het antwoord van de minister van Defensie bijgesloten.

Dorpsraad Eefde heeft korte lijnen met ministeries in Den Haag

De dorpsraad Eefde heeft zich in januari van dit jaar met het onderstaande initiatief gewend tot de ministeries van Defensie en Financiën. Vanuit het dorpsplan is de visie met betrekking tot woningbouw voor Eefde duidelijk: Inbreiding voor uitbreiding.   
 
 

Eefde met glasvezel boven de 30%

Op de inschrijfdag afgelopen zaterdag 31 januari in ’t Hart was het een drukte van belang. Veel inwoners van Eefde kwamen om zich te laten informeren en zich in te schrijven voor een snelle glasvezelverbinding voor internet, telefoon en/of televisie.

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign