Wonen

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Beschermd wonen Leger des Heils toch in Eefde !

Datum: 
4 Juli, 2014

Geachte bewoner Almenseweg, 

Informatieavonden mogelijke komst azc in Zutphen

Datum: 
17 Juni, 2014

De voormalige recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee in Zutphen lijkt een nieuwe bestemming als asielzoekerscentrum (azc) te krijgen. Het complex staat al enige tijd leeg. Vanwege het urgente tekort aan opvanglocaties wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hier vluchtelingen opvangen. Op 20 juni a.s. neemt het COA hierover het definitieve besluit. Op 25 en 26 juni staan alvast informatieavonden gepland, die niet doorgaan als het besluit van het COA negatief is. Het COA en de gemeente Zutphen sluiten bij een positief besluit een overeenkomst met elkaar af.

Opplussen, wat is dat?

Datum: 
18 Mei, 2014
Opplussen is het aanpassen van de woning voor senioren. Het doel daarvan is de woning veiliger te maken en ongevallen te vermijden. Waarom Opplussen, als je gezond bent? De woning aanpassen als zich problemen voordoen is te laat! Het is beter om vooraf een keer met een kritische blik te kijken en de veelal eenvoudige aanpassingen aan te (laten)brengen. De Gelderse Huistest www.geldersehuistest.nl biedt hierbij en goede ondersteuning. U kunt de test zelf doen of een getrainde vrijwilliger kan u hierbij ondersteunen.
 
Wie draait  op voor de kosten?

Bezwaren tegen Elektronische bekendmaking gemeentelijke mededelingen.

Datum: 
10 November, 2013

Geachte Raadsleden,

Morgenavond 11 november staat het onderwerp “Elektronische bekendmaking gemeentelijke mededelingen” op uw agenda.

Onze collega’s van dorpsraad Gorssel hebben in een brief van 27 oktober j.l. verwoord welke argumenten er leven voor een ander besluit.Voor de volledigheid is de brief als bijlage toegevoegd.

Het bestuur van dorpsraad Eefde deelt deze mening en vraagt u ook om de inhoud van deze brief mee te nemen in uw overwegingen.

Met vriendelijke groet,

 

Mark Tielbeke

Secretaris Dorpsraad Eefde.
 

Denk mee over het Detmers Kazerneterrein: kom op 29 oktober a.s. om 15:30 uur

Datum: 
14 Oktober, 2013

Zoals u zeer waarschijnlijk weet is het Ministerie van Defensie op zoek naar nieuwe bestemmingen voor de Detmers kazerne. Vorig jaar is de laatste lichting van de Marechaussee af -en uitgezwaaid en sindsdien staan de gebouwen leeg. Er zijn momenteel 3 plannen ontwikkeld voor nieuwe bestemmingen. Voor de Dorpsraad is het van belang dat we karakteristieke elementen voor ons dorp behouden. Het poortgebouw, keuken en eetzaal zijn dat zeker. We hebben uw hulp en creativiteit hierbij nodig.

Heeft u ideeën voor deze gebouwen? Vind u ook dat Eefde iets moois met deze gebouwen moet doen? Kom dan a.s. 29 oktober om 15:30 uur mee en ga samen met iemand van Defensie en de gemeente Lochem deze bijzondere gebouwen bezoeken.

Geef u op via het secretariaat secretaris@dorpsraadeefde.nl . Vermeld daarbij dat u bij de rondgang aanwezig wilt zijn.
Kunt u niet aanwezig zijn, maar heeft uw wel ideeën, geef die dan ook door. Indien veel geïnteresseerden verhinderd zijn op die datum, dan is ons beloofd dat er een tweede rondgang gemaakt kan worden.

We hopen van u te horen!

bestuur van de Dorpsraad Eefde

Tekeningen definitief ontwerp Oranjelaan.

Datum: 
6 Oktober, 2013

In de zomerperiode zijn de gemeente Lochem, ondersteund door Sociaal Cultureel Werk, met de bewoners van de oranjelaan aan het werk gegaan om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de straat.

Na een succesvol proces is het ontwerp van de nieuwe situatie voor de Oranjelaan afgerond.
Als bijlage is de definitieve ontwerptekening toegevoegd. 

Op 3 oktober j.l. is er een informatieavond geweest waar de plannen bekend werden gemaakt.

 

Oranjelaan in Eefde krijgt duurzame inrichting

Datum: 
3 Juli, 2013

De Oranjelaan in Eefde krijgt een nieuw aanzien. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft hiertoe besloten. Na uitvoering van de plannen zijn de bomen in de straat vervangen, zijn de problemen met de sterk verslechterde huisaansluitingen op het riool verholpen, is in overleg met de bewoners de  bestrating vernieuwd en is het wegprofiel opnieuw ingericht.

Het besluit om de Oranjelaan te reconstrueren, kent een voorgeschiedenis. Een eerder voornemen van de gemeente om de 40 á 50 jaar oude haagbeuken in de straat te kappen, strandde op weerstand tegen de bomenkap. De boomwortels veroorzaken inmiddels dusdanige schade aan de huisaansluitingen van de riolering en de bestrating, dat een brede aanpak noodzakelijk is. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is om tijdens de vervanging van de huisaansluitingen de bomen voor de lange termijn te sparen.

Het college heeft gekozen voor een duurzame oplossing voor een goed functionerend riool en openbare weg. Een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de straat wordt voorgelegd aan de bewoners. Bewoners worden nadrukkelijk uitgenodigd om in gezamenlijk overleg te komen tot een gedragen definitief ontwerp voor hun straat.

Op 2 juli was er een eerste gesprek. Aanwezig waren een tweetal medewerkers van de Gemeente Lochem, een vertegenwoordiging van de bewoners van de Oranjelaan, een vertegenwoordigster van Sociaal Cultureel Werk in Gorssel en twee vertegenwoordigers van de dorpsraad. Mevrouw Janine Dijkman van SCW (Stichting Cultureel Werk Gorssel) is ingeschakeld om het proces van ontwerp te begeleiden en als intermediair tussen de bewoners en de Gemeente Lochem op te treden. Doel is om tot een gezamenlijk ontwerp te komen dat door de buurt is gemaakt en door allen wordt gedragen!

De vertegenwoordiging van de Oranjelaan bestond uit mensen die zich bij een vorige bijeenkomst hadden opgegeven om mee te denken bij het ontwerpen. Door verschillende omstandigheden was niet iedereen van de vertegenwoordigers aanwezig , maar met de tien aanwezigen is in een open en goed verlopend gesprek gekomen tot een eerste aanzet.
Een verslag van dit gesprek is inmiddels verspreid onder de bewoners van de Oranjelaan.
Zo kan iedereen zijn mening kenbaar maken aan de werkgroep die vervolgens daar weer mee aan de slag kan.

Van de Gemeente hebben wij tekeningen gekregen met daarop de verschillende mogelijkheden en ook de variant die in eerste instantie de voorkeur had van de werkgroep “Oranjelaan”.

Een ieder kan deze tekeningen nu zelf thuis op de computer inzien.

Eerste bijeenkomst Veilig wonen op 10 juli

Datum: 
1 Juli, 2013

Op woensdagavond 10 juli houdt de gemeente Lochem in samenwerking met de politie en de brandweer de eerste in een reeks van een aantal informatiebijeenkomsten over Veilig Wonen. U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst vanaf 19:00 uur in het gemeentehuis in Lochem aan de Hanzeweg 8.

Een veilig huis en een veilig gevoel in de wijk. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet altijd. Woninginbraken zijn momenteel een groot probleem; landelijk en regionaal. Helaas ontkomt ook de gemeente Lochem hier niet aan.

Geen gemeenteloket in Gorssel

Datum: 
9 Oktober, 2012

De Lochemse politiek laat na een verbijsterende besluitvorming het Gorssels loket door de vingers glippen.
 GemhuisGorsselEntree250pxEr komt geen gemeenteloket in Gorssel na sluiting van het gemeentehuis eind van het jaar. Dat was de uitkomst van een roerige vergadering van de gemeenteraad gisteravond in Lochem.
In juli stelde het college van B&W voor alle burgercontacten in Lochem te centraliseren, maar het kreeg toen van de raad de opdracht de mogelijkheden voor een burgerloket in Gorssel alsnog te onderzoeken.

Negatief oordeel Beschermd Wonen Mettrayweg

Datum: 
1 Mei, 2012

De locatie aan de Mettrayweg in Zutphen is niet geschikt voor de vestiging van een Leger des Heils Instelling voor Beschermd Wonen (LIBW). Dit blijkt uit het onderzoek dat bureau Beke in opdracht van de gemeenten  Zutphen en Lochem vorig jaar heeft uitgevoerd.
 

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign