Wonen

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Bomenkap in Eefde

Datum: 
27 Oktober, 2016

De afgelopen tijd zijn in de gemeente Lochem alle bomen binnen de kernen geïnspecteerd op veiligheid.

Binnen de gehele gemeente Lochem zijn er 165 zieke bomen geconstateerd die in de nabije toekomst gevaar kunnen gaan opleveren. Voor de kap van 97 bomen is een kapvergunning nodig. Voor 68 andere bomen is geen vergunning nodig. Dan gaat het  jonge bomen , met een diameter van minder dan 20 centimeter op 1 meter boven het maaiveld, of om het uitdunnen van bomen in een bosje.

Onderhoud, kap en herplant laanbomen buitengebied van start

Datum: 
11 Oktober, 2016

Eind oktober begint Circulus-Berkel in opdracht van de gemeente Lochem met het onderhouden, kappen en herplanten van laanbomen. Dit jaar zijn de bomen langs de meest gebruikte gemeentelijke wegen in het buitengebied aan de beurt. De volgende vier jaar volgen de werkzaamheden aan de bomen langs de andere wegen. 

Bomenkap in verband met nieuwe sluis

Datum: 
30 Augustus, 2016

Ontleend aan een brief van RWS:

Informatie over aanstaande werkzaamheden voor de tweede sluis bij Eefde. De aannemer gaat medio 2017 starten met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting is deze aannemer in het najaar van 2016 gecontracteerd. Voordat hij kan beginnen is een aantal voorbereiding nodig. Er moeten onder andere circa 375 bomen worden gekapt. Daarmee begint aannemer Devobo maandag 12 september 2016. Direct nadat de tweede sluis klaar is, planten we ditzelfde aantal bomen weer terug. Dit zijn bomen van 5 en 10 meter, waardoor meteen een volwassen ogend bos ontstaat.

Hoe actief is de gemeente in uw buurt? Enquete

Datum: 
8 Juli, 2016

Hoe actief is de gemeente in uw buurt?

 

Hoe betrokken is de gemeente Lochem bij uw dorp, wijk of buurt? En wat is de rol van dorps- en wijkraden in het contact tussen de gemeente en haar inwoners? We zijn benieuwd naar uw mening!

Oproep raadsleden stemming bestemmingsplan Kruitbosch/Kompas.

Datum: 
7 Maart, 2016

Geacht raadslid,                                                  Eefde 06-03-2016

Op 25-02-2016 j.l. Is er een bijeenkomst geweest tussen wethouder, ambtenaar RO, vastgoedontwikkelaar, aannemer en stadsbouwmeester en Dorpsraad Eefde. Het onderwerp wat op de agenda stond was de zienswijze van de Dorpsraad Eefde over het project Kruitbosch/Kompas te Eefde.

Resultaten enquête bestemmingsplan Kompas/Kruitbos

Datum: 
7 Maart, 2016

Afgelopen weekend  is een enquête gehouden onder de omwonenden van het gebied voor bestemmingsplan Kompas/Kruitbos. De Dorpsraad Eefde wilde het volgende weten:

  • Informatie: heeft de gemeente de omwonenden goed geïnformeerd?
  • Kwaliteit: wat vinden de omwonenden van de kwaliteit van het bestemmingsplan?
  • Draagvlak: willen de omwonenden dat de DRE doorgaat met streven naar een
    beter plan?

We hebben de bewoners 6 vragen gesteld. Daaruit kwam het volgende naar voren:

Zienswijze plan "Kruitbosch/Kompas - locatie Eefde"

Datum: 
17 Febuari, 2016

Gisteravond is er een beknopte versie van de zienswijze van de Dorpsraad Eefde over het  plan "Kruitbosch/Kompas - locatie Eefde" naar de leden verstuurd. In de bijlage vindt u de volledige zienswijze.

Visie plan Eefde West definitief afgerond

Datum: 
16 Febuari, 2016

Er is de afgelopen 10 jaar veel veranderd in het gebied ten westen van de dorpskern van Eefde en er lijkt ook nog het nodige te veranderen de komende 10 jaar. In zijn algemeenheid ervaren veel mensen een verandering in de woonomgeving door ontwikkelingen van buitenaf als een inbreuk op het woongenot. In Eefde-west spelen veel grote veranderingen in korte tijd: de aanleg van de rondweg Eefde die een barrière vormt en visuele en geluidhinder veroorzaakt, de oprichting van windmolens. Daarnaast is er sprake van regelmatige stankoverlast vanaf bedrijventerrein de Mars. Daar komen verschillende bedreigingen bij: een biomassacentrale (verkeersaantrekkend en beeldbepalend voor het uitzicht), (veel) meer goederentreinen, een containerterminal en nog meer windmolens. Er spelen daarnaast nog punten op het gebied van verkeers(on)veiligheid. Ook deze wegen mee in de beleving van het wonen. Voor de dorpsraad Eefde waren de zorgen van bewoners in Eefde-west over de Biomassacentrale aanleiding om een enquete te houden onder alle bewoners van het gebied. De enquete geeft een goed beeld van de zorgen die leven en de onderwerpen waar deze zich op toespitsen. In overleg tussen dorpsraad Eefde, gemeente Lochem em gemeente Zutphen is besloten om te bekijken of er behalve alle negatieve ontwikkelingen voor Eefde-west ook mogelijkheden zijn om zaken te verbeteren.

De rest is te lezen in het visieplan wat als bijlage toegevoegd is.

Windmolens: doe bindend draagvlakonderzoek

Datum: 
19 Januari, 2016

De eerste verkenningen voor burgerwindmolens zijn op initiatief van de Dorpsraad Eefde in 2012 gestart. Met de presentatie van de resultaten in de algemene ledervergadering werd meteen duidelijk hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Belangrijk te weten is dat die verkenning uit ging van één enkele windmolen en altijjd voorop werd gesteld dat draagvlak onder de bevolking van Eefde een voorwaarde was. Met de oprichting van IJsselwind zijjn de ideeën van "eigen achtertuin", "afwegen van lusten en lasten" en "het wij-gevoel" wel behoorlijk verandert. Mensen uit Eefde zullen veel minder problemen hebben met 5 windmolens in bijvoorbeeld de kern van Lochem.
 

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign