Windmolens: doe bindend draagvlakonderzoek

De eerste verkenningen voor burgerwindmolens zijn op initiatief van de Dorpsraad Eefde in 2012 gestart. Met de presentatie van de resultaten in de algemene ledervergadering werd meteen duidelijk hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Belangrijk te weten is dat die verkenning uit ging van één enkele windmolen en altijjd voorop werd gesteld dat draagvlak onder de bevolking van Eefde een voorwaarde was. Met de oprichting van IJsselwind zijjn de ideeën van "eigen achtertuin", "afwegen van lusten en lasten" en "het wij-gevoel" wel behoorlijk verandert. Mensen uit Eefde zullen veel minder problemen hebben met 5 windmolens in bijvoorbeeld de kern van Lochem.
 

Wij hebben ons dus ook laten informeren tijdens de informatieavond van 7 januari jl. En daar hebben we geleerd dat draagvlak voor IJsselwind betekent: draagvlak onder de leden. En dat is niet zuiver en oneerlijk. Als Dorpsraad Eefde pleiten we er daarom voor om eerlijk draagvlakonderzoek te doen onder de bewoners die in een straal van ca. 1 kilometer rondom de beoogde lokatie wonen. De uitslag moet bindend zijn: indien een grote meerderheid tegen de windmolens is, moet het plan stoppen. Dan is draagvlak eerlijk en kan iedereen zich herkennen in "wij". Iedereen moet zich wel bedenken dat andere organisaties het plan kunnen oppakken en daarbij denken wij vooral aan Zutphen. Maar welke organisatie ook, dan is het goed mogelijk dat er veel minder invloed is op invullingen zoals lokaties, hoogtes en overlast. 

Daarnaast moet serieus onderzocht worden of andere lokaties ook mogelijk zijn. Eefde-West heeft de afgelopen tijd veel ellende over zich heen gehad. Op initiatief van de Dorpsraad is er juist met de bewoners van Eefde-West, de gemeente Lochem en de gemeente Zutphen een plan opgesteld om grenzen te stellen en positieve ontwikkelingen voor dit gebeid te formuleren. We verwachten dit plan zeer binnenkort gereed te hebben.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign