Informatieavonden mogelijke komst azc in Zutphen

Datum: 
17 Juni, 2014

De voormalige recherche- en kaderschool aan de Voorsterallee in Zutphen lijkt een nieuwe bestemming als asielzoekerscentrum (azc) te krijgen. Het complex staat al enige tijd leeg. Vanwege het urgente tekort aan opvanglocaties wil het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hier vluchtelingen opvangen. Op 20 juni a.s. neemt het COA hierover het definitieve besluit. Op 25 en 26 juni staan alvast informatieavonden gepland, die niet doorgaan als het besluit van het COA negatief is. Het COA en de gemeente Zutphen sluiten bij een positief besluit een overeenkomst met elkaar af.  Het gaat dan om een azc dat langdurig in bedrijf blijft.

Na een grondige verbouwing van het complex aan de Voorsterallee, kunnen naar verwachting vanaf juni 2015, de eerste bewoners hun intrek nemen. Er zullen, verspreid over verschillende fasen, vooralsnog 855 bewoners worden gehuisvest. Het complex wordt omgebouwd tot een veilig en leefbaar opvangcentrum, dat voldoet aan de kwaliteitseisen. Aanpassingen zijn nodig om er een toegankelijk en bewoonbaar asielzoekerscentrum van te maken. Het COA heeft met name voor de voormalige recherche- en kaderschool gekozen vanwege de woongebouwen, de ruimte en de ligging.

Informatieavonden op 25 en 26 juni én 11 september

Vooruitlopend op het definitieve besluit hebben het COA en de gemeente Zutphen alvast data ingepland voor informatieavonden. Als het COA besluit om geen azc in Zutphen te vestigen, dan gaan de informatieavonden ook niet door. Daar is de gelegenheid om vragen stellen, eventuele zorgen te uiten, meer informatie te krijgen over de plannen en het proces. Ook kunnen geïnteresseerden zich aanmelden als vrijwilliger bij het toekomstige azc. De informatieavonden vinden plaats op:

·      25 juni voor direct omwonenden, die persoonlijk per brief een uitnodiging ontvangen.

·      26 juni 2014 voor overige geïnteresseerden.

Aangezien er in juni misschien al mensen op vakantie zijn, volgt nog een bijeenkomst op 11 september 2014. Alle informatieavonden vinden plaats in het toekomstige asielzoekerscentrum aan de Voorsterallee 25-27 van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.


Landelijke ontwikkeling
Op dit moment heeft het COA te maken met een stijging van de bezetting op de opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een verhoogde instroom van asielzoekers, met name uit Syrië en Eritrea. De bewoners van het azc zijn in afwachting van de uitkomst van hun procedure. De verblijfsduur is afhankelijk van de asielprocedure.

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign