Gemeente breidt dienstverlening op afspraak uit

Onder het motto ‘digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet’ breidt de gemeente Lochem het aanbod van digitale aanvragen voor producten verder uit. Ervaringen in de afgelopen jaren leren dat inwoners steeds vaker snel geholpen willen worden. De gemeente komt aan die wensen tegemoet en verruimt vanaf 1 maart de tijden waarop afspraken kunnen plaatsvinden.

 

Via het digitaal loket op www.lochem.nl kunnen inwoners al langere tijd online afspraken maken voor het aanvragen van uittreksels en verklaringen, het doorgeven van een verhuizing of het aangeven van een geboorte. Inwoners maken hier steeds meer gebruik van. Bij vrije inloop kan de wachttijd echter behoorlijk oplopen. Bij werken op afspraak worden inwoners direct geholpen en is de gemiddelde wachttijd minder dan 5 minuten.

 

Kwaliteit dienstverlening blijft

Omdat de gemeente vooraf weet wat het doel is van de afspraak, kan zij inwoners direct helpen en bijvoorbeeld opgevraagde stukken klaarleggen. Dit komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Voor zaken als het melden van gevonden of verloren voorwerpen, het inzien van plannen die ter inzage liggen of het ophalen van aangevraagde documenten kunnen inwoners ook na 1 maart terecht bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.

 

Nieuwe openingstijden

Op afspraak kunnen inwoners bij de publieksbalies terecht van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur, van maandag t/m donderdag van 13.30-17.00 uur en op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Vanaf 1 maart 2017 wordt de vrije inloop bij de publieksbalies in het gemeentehuis teruggebracht van 8.30-10.30 uur (dit was tot 12.30 uur). De tijden van het loket in Gorssel wijzigen niet; inwoners kunnen hier uitsluitend op afspraak terecht tussen 8.30-12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Inwoners zonder internet kunnen bellen met de gemeente om een afspraak te maken.

 

Proefproject

De aangepaste openingstijden gelden bij wijze van proef tot 1 januari 2018. Na een evaluatie eind dit jaar bekijkt de gemeente of het mogelijk is de loketten uitsluitend op afspraak te openen. 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign