Verkeer

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Informatieavond N348 jodendijk scheuterdijk.

Datum: 
8 April, 2013

De provincie Gelderland organiseerd een informatieavond waarin de plannen gepresenteerd worden voor de aanpassingen aan de N348 ter hoogte van de scheuterdijk - jodendijk.

Zie bijlage voor de details.

Rondweg Eefde is geopend, en nu?

Datum: 
17 December, 2012

De rondweg in Eefde is geopend...............
en wat gebeurt er nu?
Lees hier een blog van een bewoner van Eefde.
 
Jakko is tevens betrokken bij de plannen over de traverse in ons dorp. 
 

Opening N348, waar is het feestje?

Datum: 
13 December, 2012

Morgen, vrijdag 14 december, zal de nieuwe rondweg N348 worden geopend. Eefde heeft 50 jaar gewacht op deze rondweg en is blij, reden voor een feestje. De gemeente Lochem had actief meegedacht en was met ideeën gekomen. De Dorpsraad Eefde had voorbereidingen getroffen en ook al toezeggingen gekregen van lokale ondernemers en verenigingen om bij te dragen.
 
Helaas, de provincie Gelderland heeft in haar wijsheid besloten om de opening te verplaatsen van de geplande zaterdag 15 december naar de doordeweekse vrijdag 14 december.
De Dorpsraad Eefde betreurt deze gang van zaken ten zeerste en heeft nog bij gedeputeerden aangedrongen om de opening toch op de zaterdag te houden.
Voor wie is er nu feest? Voor het N348-project of voor de bewoners?
 

Kapperallee Eefde afgesloten

Datum: 
4 Januari, 2012

In de nacht van 2 op 3 januari is een van de deuren van Sluis Eefde in het Twentekanaal naar beneden gevallen. Door de werkzaamheden aan de sluis is de weg over de sluis, de Kapperallee, vanaf de hoek van de Schoolstraat en ter hoogte van de kruising Almenseweg/Kapperallee afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse verzocht via Zutphen te rijden.
 
Omleiding

Dorpsraad bereikt bijzonder compromis!

Datum: 
14 December, 2011

Er is door de dorpsraad Eefde een bijzonder compromis bereikt bij de aan te leggen rondweg van Eefde. De provincie Gelderland legt maar twee van de vier geplande wildroosters aan.  Hierdoor is de bewegingsvrijheid van de ruiters van de Pasmanmanege vergroot. Zie voor verder artikel de onderstaande  bijlage.
Bron : Stentor , door GerrÍt Jan Riedstra
 
 
 
 

Eefde vreest kaalslag N348

Datum: 
7 September, 2011

Reactie Dorpsraad Eefde op RondeTafel Totaaloplossing N348
 
Afgelopen voorjaar heeft de Provincie Gelderland een verkennende studie gepresenteerd met een aantal oplossingsrichtingen voor de definitieve oplossing van het verkeersprobleem Eefde – A1. De geschetste mogelijkheden zijn:
- 0. niets doen
- 1a. huidige tracé opplussen
- 1b. parallelstructuur naast huidige tracé (al dan niet verdiept bij ’t Elf Uur)

Totaaloplossing N348

Datum: 
7 Juli, 2011

De Provincie Gelderland heeft met de notitie “Probleemanalyse en Alternatievenstudie Eefde – A1, April 2011 een eerste onderbouwde aanzet gegeven voor de totaaloplossing voor een langslepende zoektocht naar een regionale oplossing voor de N348, de verkeerstechnische ontsluiting van de stad Zutphen en wat ons betreft ook vooral naar een fatsoenlijke, veilige, leefbare en gezonde leefomgeving voor de vele aanwonenden van welke tracékeuze dan ook. Zoals wij al lange tijd bepleiten is het tijd voor een totaaloplossing.

Uitnodiging inloopbijeenkomst over oplosrichtingen N348

Datum: 
10 April, 2011

De provincie heeft via een brief uitnodigingen verstuurd om kennis te nemen van de oplosrichtingen voor de N348.
Dit gebeurt d.m.v. een inloopbijeenkomst in de Roskam te Gorssel op 14 april a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur.
In de laatste bijlage staan de oplosrichtingen geschetst.
 

Beeldpresentatie van de nieuwe N348

Datum: 
1 December, 2010

Via de onderstaande link is het mogelijk om een presentatie te zien van de nieuwe N348. Hiermee wordt een goed beeld gegeven hoe de weg er straks uit ziet.
 
N348 beeldpresentatie. 


bron: http://www.viadrupsteen.nl/ 
in opdracht van Provincie Gelderland 

Knelpunten Dorpsraad Eefde traject N348 Eefde-A1

Datum: 
22 November, 2010

Tijdens de inloopavond van de provincie en de gemeente is er aan de bewoners gevraagd om mee te denken over de knelpunten die het traject N348 Eefde-A1 kent.
Deze knelpuntenanalyse heeft de dorpsraad Eefde nogmaals uiteengezet en is verwoord naar de provincie.
In de bijgevoegde bijlage staat deze.
 
 

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign