Uitnodiging Inloopbijeenkomst overlast spoorweg-lawaai Eefde, Epse, Joppe en Gorsse

Datum: 
30 Oktober, 2016

Beste inwoners van Eefde, Epse, Joppe en Gorssel, woonachtig dichtbij de spoorlijn ZutphenDeventer,

Wilt u meer weten over de mogelijke maatregelen van ProRail om geluidoverlast vanwege spoorverkeer te verminderen, dan bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst op 15 november a.s. in het Hart in Eefde van 19.00-20.30 uur 

Uitleg

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft ProRail een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsknelpunten vanwege spoorverkeer. Uit dit onderzoek blijkt dat in de gemeente Lochem de wettelijke normen overschreden worden op een aantal plekken langs de spoorlijn Zutphen-Deventer. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om de geluidoverlast te verminderen.

Welke maatregelen

In het door ons ontvangen rapport van ProRail blijkt dat op een aantal plekken de aanleg van raildempers en/ of geluidschermen voorzien is. Een overzicht van deze maatregelen vindt u in de bijlage bij deze brief. Het volledige rapport ligt tijdens de bijeenkomst ter inzage. U kunt het ook vooraf opvragen door een mail te sturen aan m.mentink@lochem.nl

Hoe verder 

ProRail maakt voor heel Nederland een totaalplan waarin alle maatregelen staan en de geraamde kosten (genaamd saneringsplan) en biedt dat aan de Minister aan. De minister besluit vervolgens welke maatregelen er wel, en welke er niet uitgevoerd worden omdat op basis van het beschikbare budget er een prioritering aangebracht moet worden.

Meer informatie

ProRail heeft een beknopt en helder filmpje gemaakt die u via youtube kunt bekijken. U kunt het filmpje vinden door via Google te zoeken met de term “youtube mjpg prorail”.

Van harte welkom

Wij vinden het belangrijk u te informeren over de voorgestelde maatregelen en organiseren daarom een inloopbijeenkomst. Omdat uw woning dichtbij deze spoorlijn ligt ontvangt u deze uitnodiging. Natuurlijk mogen ook inwoners uit de dorpen Eefde, Epse, Joppe en Gorssel die niet woonachtig zijn aan de spoorlijn deze bijeenkomt bijwonen.

Aanwezig

Bij de bijeenkomst zijn twee medewerkers van het door ProRail ingehuurde onderzoeksbureau Movares aanwezig, en twee medewerkers van de gemeente Lochem. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Mariska Mentink. U kunt haar bereiken via ons centrale telefoonnummer (0573) 28 92 22 of rechtstreeks via (0573) 28 91 31. 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign