Dorpsplan: jeugd tot 12 jaar

Datum: 
23 Maart, 2010

Voor de jongste groep kinderen (tot ca. 10 jaar) zijn er vier goed onderhouden speeltuinen beschikbaar. Deze zijn dankzij veel inzet van buurtbewoners tot stand gekomen, en worden ook goed onderhouden. Dit is een belangrijke verworvenheid is in wijken met kleinere kinderen. “Speelvoorzieningen zijn goed maar onderhoud kost veel geld.”

Voor de jeugd (tot 12 jaar) zijn relatief veel voorzieningen zoals kinderopvang (ook BSO) en een peuterspeelzaal. Op cultureel gebied is er het aanbod van SociaalCultureelWerk,  (kookles, mozaïeken, schilderen, maak je eigen speelfilm, etc.) Ongeveer een op de drie jongeren neemt deel aan een dergelijke culturele activiteit. Verder zijn er enkele scouting-groepen in Eefde. 
Visie
De speelvoorzieningen in de vier speeltuinen zijn goed, maar mede door steeds verdergaande veiligheidseisen, worden beheer en onderhoud een serieuze kostenpost, die moeilijk op te brengen is met uitsluitend vrijwillige bijdragen.

Voorjaar 2008 heeft de Dorpsraad samen met beide basisscholen de Jeugdraad ingesteld: de jeugd van tegenwoordig van Eefde. Dit is een groep mondige leerlingen uit de hoogste groepen van beide scholen die meedenken en meedoen om de leefbaarheid in het dorp vanuit hun gezichtspunt te bekijken, en voorstellen voor verbetering te doen. We hebben met de Jeugdraad een enquête gehouden, foto’s gemaakt en gepraat over de goede en minder goede punten. Uiteindelijk is alles bijeen gebracht in een boekwerkje: ‘Agenda van de toekomst’.
Het eerste hieruit voortkomende plan is in het voorjaar van 2009 al gerealiseerd: een survival. De Dorpswerkgroep heeft dankbaar gebruik gemaakt van deze ‘Agenda’ bij visievorming voor het Dorpsplan.

De discussie in de Jeugdraad heeft ook geleid tot een lijst van plekken die door kinderen als onveilig worden ervaren.
Uit de klankborddiscussie komt het idee om de Jeugdraad tweejaarlijks te laten plaatsvinden.
 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign