Zienswijze Dorpsraad Eefde omtrent situatie kartbaan Eefde

Geachte heer en/of mevrouw,

Wij hebben enkele mailberichten ontvangen met het verzoek een zienswijze in te dienen m.b.t. een vergunning aanvraag van de kartbaan aan de Elzerdijk  te Eefde.  De Dorpsraad Eefde wil graag een algemene reactie geven.

Meer dan een eeuw  werd het gebied Gorsselse Heide  gebruikt als militair oefenterrein. Het was algemeen bekend dat, wanneer de rode vlag werd getoond bezoek verboden was.  Er zijn jarenlang schietoefeningen uitgevoerd maar naast deze werkzaamheden van de militairen werd het gebied ook als recreatiegebied beschouwd en gebruikt . Wel met de hiervoor genoemde beperkingen. Naast de militairen op de Gorsselse Heide waren in de directe nabijheid hiervan ook de Hamac crossvereniging en het commerciële bedrijf Kartbaan Eefde vanaf het begin, 50 jaar geleden, actief.
 
Door het verdwijnen van de militairen van de Gorsselse Heide is het gebied overgegaan van militair oefenterrein/recreatiegebied naar cultuurlandschap/ recreatiegebied.  Hierdoor is de aantrekkelijkheid van het gebied vergroot en heeft het ook meer en andere mensen aangetrokken tot gebruik hiervan. Daartegenover staat een kartbaan en een crossvereniging waarvoor de situatie ongewijzigd is gebleven. De bedrijfsvoering van de kartbaan is gewoon doorgegaan met de dan geldende vergunningen.
 
Dorpsraad Eefde is van mening dat,  gezien de historie van het gebied Gorsselse Heide, er geen sprake kan zijn van een situatie die meer overlast veroorzaakt dan 50 jaar terug. Sterker nog, het gebied is meer toegankelijk natuurgebied  en de overlast van de militairen is weg.  Het gebied en zijn omgeving is er als zodanig op vooruit gegaan.  Dorpsraad Eefde ziet derhalve geen verslechtering van het algemeen belang voor dit gebied.
 
Wanneer zich binnen de bedrijfsvoering van de kartbaan wijzigingen voordoen waar omwonenden het niet mee eens zijn, dan is dit in beginsel een particuliere aangelegenheid. De Dorpsraad Eefde is en zal hierin geen partij zijn. De Dorpsraad is van mening dat de cultuur van leven en laten leven een belangrijke verworvenheid is in Eefde en omgeving. Tegelijk betekent dat ook verantwoordelijkheid nemen.  Het moet dus niet zo zijn dat men elkaar bij voortduring de maat gaat nemen. Anderzijds dienen regels gerespecteerd te worden.
 
De Dorpsraad is voorstander van met elkaar het gesprek aangaan, en zoeken naar oplossingen die voor alle partijen wat opleveren. Wanneer partijen om tafel willen, om met oprecht begrip  standpunten uit te wisselen, en de Dorpsraad hierin wat kan betekenen, dan doen wij dat graag.
 
 
met vriendelijke groet,
Namens het bestuur Dorpsraad Eefde
Mark Tielbeke

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign