Uitnodiging voor bijeenkomst Lochem 3.0 op 2 december a.s.

Geacht bestuur en leden,

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het plan Lochem 3.0,  op maandag 2 december om 20.00 uur in Witkamp, Dorpsstraat 8 in Laren. (Klik hier voor een routebeschrijving). Vanaf 19.30 uur is er ontvangst met koffie.

Wat is Lochem 3.0?
Lochem 3.0 is een maatschappelijk initiatief dat de vitaliteit en de leefbaarheid van Lochem wil verbeteren, voor de samenleving van de gemeente Lochem als geheel. Er is door de werkgroep Lochem 3.0 een plan opgesteld dat zich tot doel stelt om :

1.       het aantal (toeristisch en recreatieve) overnachtingen in 2020 te laten verdubbelen t.o.v. 2010

2.       de besteding van bezoekers en inwoners in 2020 te laten toenemen met 50%

3.       het aantal inwoners, ondernemingen en werkgelegenheid te laten toenemen

Als indirecte doelstellingen worden o.a. het verhogen van de emotionele verbondenheid van inwoners met Lochem en het verlevendigen van het imago benoemd. Het gaat hierbij om de gehele gemeente Lochem, dus om alle kernen.

De werkgroep is samengesteld uit een aantal mensen, die zich vanuit diverse initiatieven betrokken voelen bij de toekomstagenda van de gemeente Lochem. Op 2 juli jl. vond een overleg plaats bij hotel Bon'Aparte, waarin de diverse initiatieven hun plannen presenteerden. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat het plan Lochem 3.0 de basis zou gaan vormen van de verdere uitwerking van de toekomstplannen.

De afgelopen tijd is er in kleiner comité, de werkgroep Lochem 3.0, hard gewerkt aan het creëren van een businessplan en aan het onderzoeken van de vervolgstappen die noodzakelijk zijn om het maatschappelijke initiatief Lochem 3.0 van de grond te krijgen. De werkgroep heeft een verzoek aan de gemeente gedaan om voor deze plannen het pand aan de  Markt 2 in de kern Lochem te reserveren. En inmiddels is hiervoor een aanbeveling gedaan aan de gemeenteraad door zowel het college van Burgemeester en Wethouders als door een separate adviescommissie.

Maandagavond 11 november werd er een belangrijke stap gezet door de gemeenteraad van Lochem. Met unanieme stemmen werd een motie aangenomen, die het mogelijk maakt de planvorming Lochem 3.0 verder te uit te werken en te concretiseren.  Wij nodigen u graag uit om op 2 december verder kennis te nemen van de huidige plannen en hierop uw feedback te geven.

Verder wordt onderzocht welke organisatorische en juridische structuur kan worden gerealiseerd, zodat de belangen van alle betrokken partijen op de juiste wijze worden behartigd binnen Lochem 3.0. Er wordt gedacht aan het oprichten van een entiteit, die de verantwoordelijkheid draagt voor het realiseren van de doelstellingen en die verantwoording aflegt aan de diverse stakeholders. Het plan Lochem 3.0 is een groeiend proces, dat stapsgewijs zal worden uitgebouwd in de loop der jaren. Er wordt realistisch begonnen maar de ambities zijn groot.

We nodigen u graag uit om hierbij aanwezig te zijn.  Zou u ons willen laten weten of u aanwezig kunt zijn en met hoeveel personen u komt?  Graag ontvangen wij daarvoor een  reply op deze mail.

We hopen u allen te mogen begroeten op 2 december!

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Lochem 3.0

Jeroen Drabbe, Hans Willemsen, Marino Marlisa, Bart van Alten en Susan Hofs

lochem3.0@gmail.com
Tel. 0573-459212 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign