Gebiedsbijeenkomsten windmolens in januari

De gemeente Zutphen heeft extra windmolens nodig om energieneutraal te worden en hecht er veel waarde aan om omwonenden en andere betrokkenen goed te betrekken bij het proces. Uit de quick scan (verkennend onderzoek) die de gemeente heeft laten maken, kwamen vier mogelijke locaties naar voren, waarvan de gemeente er in eerste instantie drie verder uitwerkt. De gemeente organiseert per mogelijke zoeklocatie een gebiedsbijeenkomst Deze vinden ’s avonds plaats op 22 januari voor Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk, 28 januari voor N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker en 30 januari voor De Mars/Twentekanaal (zie ook bijgevoegde afbeelding). Meer informatie over de locaties van de bijeenkomsten, de aanvangstijd en het programma volgen later.

Het gaat hier om verdere verkenningen van 3 mogelijke locaties: Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk, De Mars/Twentekanaal en N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker, die zijn beschreven in de quick scan die adviesbureau Bosch en Van Rijn maakte. De vierde locatie, in het bos aan de noord en zuidzijde van de N346, wordt voorlopig niet verder onderzocht. Tijdens de bijeenkomsten wil de gemeente samen met de burgers, ondernemers en alle andere betrokkenen onderzoeken wat de mogelijkheden in de gebieden zijn, hoe de omgeving tegen de plannen aankijkt en hoe de samenleving kan participeren, zowel in het proces als financieel. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk.
 

Wie worden uitgenodigd?

De gemeente nodigt alle direct omwonenden van de zoeklocaties begin januari 2014 persoonlijk uit. Ook belangengroepen, zoals de vogelwerkgroep, de wijk/dorpsraden van nabij gelegen woonwijken/kernen en de lokale energiecoöperaties én de mensen die zich hebben aangemeld tijdens de informatiebijeenkomst op 6 november krijgen een uitnodiging.
 

Uitwerking per zoekgebied

Wethouder Patricia Withagen (duurzaamheid): “Ik nodig iedereen die mee wil praten en denken van harte uit om te komen. Het is belangrijk om samen tot een uitwerking per zoekgebied te komen. Ieder gebied kent zijn eigen knel- en zorgpunten, kansen en mogelijkheden. Die komen het beste op tafel als veel mensen, vanuit verschillende invalshoeken, een bijdrage leveren.” De gemeente Zutphen had oorspronkelijk het plan om twee bijeenkomsten al in december te organiseren, maar dat lukte niet. De gemeente wil de bijeenkomsten grondig voorbereiden en in goed overleg met de omliggende gemeentes. De periode rond de feestdagen is minder geschikt om gebiedsbijeenkomsten te organiseren. Om deze redenen is besloten om de drie bijeenkomsten in januari te houden.

Meer informatie

Meer informatie over de windmolens zoals de quick scan, de ruimtelijke visie en een informatiebrochure zijn te vinden op www.zutphen.nl/energieneutraal (windmolens), via Facebook www.facebook.com/zutphenenergieneutraal of te per telefoon 140575.

 Kaart met de mogelijke locaties:

1. Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk (22 januari 2014).

2. De Mars/Twentekanaal (30 januari 2014).

3. Bos aan de noord en zuidzijde van de N346 (wordt voorlopig niet onderzocht).

4. N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker (28 januari 2014).

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign