Gebiedsbijeenkomsten nieuwe windmolens van start

Zutphen heeft de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden. Om dit te bereiken wil zij aan de ene kant energie besparen en aan de andere kant duurzame energie opwekken. Om voldoende duurzame energie op te wekken, heeft de gemeenteraad besloten om extra windmolens te willen plaatsen. De gemeente hecht er veel waarde aan om omwonenden en andere betrokkenen een actieve rol te geven in het proces en organiseert daarom de komende weken 3 gebiedsavonden, op 22, 28 en 30 januari.

 

De gebiedsavonden vinden plaats op de volgende locaties. Bij alle 3 de bijeenkomsten is de zaal vanaf 19.00 uur geopend:

Zoeklocatie Sprabanen/buitengebied de Hoven/Tondense Enk (nummer 1 op bijgevoegde kaart).
Datum/tijd:      woensdag 22 januari 2014, 19.30 uur

Locatie:           verenigingsgebouw ’t Oortveld, Emperweg 41 in Empe.
 

Zoeklocatie N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/Vierakker (nummer 4 op bijgevoegde kaart).
Datum/tijd:      dinsdag 28 januari 2014, 19.30 uur
Locatie:           ’t Warnshuus, Dreiumme 43 in Warnsveld.

Zoeklocatie De Mars/Twentekanaal
Datum/tijd:      donderdag 30 januari 2014, 19.30 uur
Locatie:           Het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, Zutphen

De gemeente wil tijdens de gebiedsavonden samen met omwonenden, geïnteresseerden en betrokken partijen om tafel om verder te verkennen welke mogelijkheden er voor nieuwe windmolens zijn. Wethouder Patricia Withagen: “Deze avonden vormen de start van een interactief proces. Ik nodig iedereen die interesse en ideeën heeft, dan ook van harte uit om met ons in gesprek te gaan en mee te denken en praten hoe we de nieuwe windmolens het beste kunnen realiseren. Het vervolg willen we graag vormgeven samen met alle betrokken partijen en hopen dan ook van harte dat mensen mee gaan doen. De avonden zijn zodanig van opzet dat er veel ruimte is om inbreng te kunnen leveren. “

 

Meer informatie

Meer informatie over de windmolens zoals de quick scan, de ruimtelijke visie en een informatiebrochure zijn te vinden op www.zutphen.nl/energieneutraal (windmolens), via Facebook www.facebook.com/zutphenenergieneutraal of te per telefoon 140575.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign