Biomassacentrale en indienen zienswijze

Het was een chaotische en ook emotionele informatieavond over de biomassacentrale. Gemeente Zutphen had deze opkomst niet verwacht. Heel goed dat veel Eefdenaren hun bezorgdheid uitspraken en beter probeerden te begrijpen wat alles betekent.

Sven Wallage was namens de DRE aanwezig en maakte de volgende notities. Wellicht kunnen ze u helpen bij het indienen van zienswijze.

Notities biomassa-centrale

 • afmetingen ca.: 40 meter breed bij 40 meter lang bij 30 meter hoog
 • type vergassingscentrale
 • geen uitstoot, ik vermoed ook nog enige reststof als afval
 • 30.000 ton groen/hout-snippers nodig, Die worden elders geproduceerd en met vrachtauto's aangevoerd. Er is gesproken over 3 á 4 vrachtwagens per dag

Procedure

 • vanaf 1 augustus is de vergunningsaanvraag in behandeling en wordt gewerkt aan het bestemmingsplan. Dat betekent dat ambtenaren het toetsen aan de wettelijke kaders. Struikelblok is in ieder geval de hoogte van het gebouw. Het huidige bestemmingsplan staat maximaal 12 meter met uitschieters onder bepaalde condities naar 18 meter. Daar gaat men ruimschoots overheen. 
 • 4 november beslist de raad over de aanpassing van het bestemmingsplan. Het is daarom zaak om ruim daarvoor een zienswijze in te dienen. Hoe en waar dat moet gebeuren zal op http://www.zutphen.nl worden vermeld. Op de site vond ik http://www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouwen_verbouwen/Bestemmingsplannen/Uw_mening_geven_over_een_bestemmingsplan . Op de website van Ruimtelijkeplannen, http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/ kunt u zoeken naar plannen op de Mars (postcode 7202CM van Aurubis brengt u aardig in de buurt)
 • 4 februari 2015 dient de SDE-subsidie te zijn aangevraagd. Daarom verloopt dit proces met enige haast. Zonder subsidie geen centrale.

Vragen
Onderstaande lijst van belangrijke vragen werden gesteld en de gemeente Zutphen beloofde daarop terug te komen:

 • onderzoeken of er alternatieve lokaties op de Mars of Revelhorst zijn die lager liggen. Fort de Pol ligt namelijk al meters hoger dan veel andere lokaties
 • een zwaar en hoog gebouw van 30 meter moet zeer waarschijnlijk steunen op heipalen. Door de aanwezigheid van de oude vuilstort kan dat niet. Is het daarom wel mogelijk?
 • er lijkt een ondoorzichtige juridische structuur achter deze biomassa-organisatie te staan. Heeft de gemeente wel een betrouwbare partij hier?

Bezwaren
Ik heb geprobeerd om in hoofdlijnen de bezwaren te noteren. Vul aan met eigen ideeën en suggesties. Dit kunt u gebruiken bij uw zienswijze

 • grondige aantasting van de leefomgeving met natura-2000 gebied zeer nabij en vele andere ontwikkelingen (wind, randweg)
 • efficientie van de centrale lijkt zeer optmistisch, zie http://groengas.nl/wp-content/uploads/2013/01/2011-05-06-Inventarisatie-biogasproductie-biogasafname-in-Noord-Holland.pdf waarin wordt gesproken van 72.000 ton GFT voor 7,6 miljoen m3 biogas. Dan lijkt 30.000 ton voor 8 miljoen biogas erg gunstig
 • ongelukkige lokatie (is onnodig hoog, ingewikkeld met fundament, kan vast ook op andere lokatie)
 • grote bedrijfsrisico's, zodat bij failliet gaan van de centrale er nog zeer lang een lelijke grote hal blijft staan
 • vrachtverkeer zal vast in piek gaan, waardoor aantallen kunnen komen op tientallen vrachtwagens per etmaal (in het snoeiseizoen?)
 • gevaar op stofexplosies
 • is het wel zo groen om met groen-afval ver te gaan rijden met diesel vrachtwagens?
 • er zijjn ernstige twijfels of voldoende groen/hout-afval in de regio beschikbaar is. Er blijft hele grote kans bestaan dat groen/hout-afval over hele grote afstanden moeten worden versleept, met alle nadelige gevolgen voor het milieu.
 • de rendementen van de centrale lijken veel te optimistisch zeker gezien de fase waar de enige andere centrale van de wereld (in Göteborg Zweden) zich bevindt. Er is dus een grote kans dat veel aannames, zoals groen/hout volume, gasopbrengst en gaskwaliteit, heel anders worden.
 • vergelijkbare projecten in Göteborg en Alkmaar bestaan uit grote consortia en grote internationale bedrijven. De organisatie achter de biomassacentrale lijkt veel te klein en te ondoorzichtig om alle mogelijke technische problemen op te kunnen lossen. Daarmee wordt de kans op failliet gaan hoog en blijft er zeer waarschijnlijk restschade over voor de gemeente en toeleveringsbedrijven.
 • de kleine organisatie heeft te weinig financiële buffers om de eerste fase goed door te komen, zie bijvoorbeeld het faillissement van Bavin te Veendam.

Nieuws na de informatieavond van 13 oktober 2014

Op maandagavond 13 oktober hield de gemeente Zutphen de beloofde extra informatieavond. Ondanks de emoties en, door de vele vragen, de lange duur van de avond, was de Dorpsraad blij dat de avond gestructureerd verliep. De gemeente Zutphen had de avond goed had voorbereid met experts en een gespreksleider. Dat was een enorme verbetering ten op zichte van de vorige keer.

Helaas waren er niet op alle fronten bevredigende antwoorden.

 • ongelukkige keuze van de lokatie - dit werd eenvoudig afgedaan als "andere opties zijn te duur". De Dorpsraad kan zich niet aan het idee onttrekken dat de huurprijs van de grond slechts een kleine invloed heeft op de financiële resultaten voor de onderneming.
 • de risico's van het heien op Fort de Pol - hiervoor is extra onderzoek nodig waarvoor de term "sondering" werd gebruikt, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Sondering_%28grondmechanica%29. Gezien de ervaringen met de rondweg en het vervuilde slib geeft ook dit reden tot ongerustheid. Verder is sonderen slechts een meting over de huidige toestand van de laag onder de mogelijke bouwplek. Het is ons niet duidelijk geworden of mogelijk ervuiling door het heien onderzocht wordt en eventueel later nog gemeten wordt.
 • uitstoot van NOx - de biomassacentrale zal ook stikstofoxiden uitstoten. Deze stoffen kunnen tot verzuring in de directe omgeving leiden. Met de nabijheid van een natura-2000-gebied zou men extra waakzaam moeten zijn.
 • de geloofwaardigheid van de mensen achter Biomassacentrale Zutphen - de kerstboom aan BV's maakt het ondoorzichtig te beoordelen wie nu echt achter dit initiatief staan. Maar we hebben geen klinkende en bekende namen van middelgrote en/of grote bedrijven gehoord. Volgens expert is de kans erg klein dat een kleine onderneming een complexe houtvergassingcentrale met succes kan bouwen en exploiteren. We hebben in Veendam al gezien dat een tegenvaller een grote strop kan betekenen voor een organisatie zonder voldoende financiële buffers (deze centrale, BAVIN genaamd, is al failliet gegaan voordat productie kon starten).


Wij hopen dat de raadsleden van Zutphen voldoende informatie heben om een goede (juiste!) keuze te maken over de centrale. De Dorpsraad Eefde blijft gezond kritisch naar deze ontwikkelingen kijken. Wij hopen oprecht dat de gemeente de email van ECN bekijkt en zelf contact opneemt met hen. De heer de Bruijn houdt van stevige uitspraken, die niet altijd gestoeld zijn op feiten. De uitspraak om binnen twee jaar met productie te starten klinkt als zelf-overschatting. De personen achter de centrale zijn onbekend in de houtvergassingswereld en dat geeft reden tot ongerustheid. Onze grootste zorg is dan ook het gevaar dat hier miljoenen aan gemeenschapsgeld verbrand dreigen te worden en dat Eefde nog jaren naar een hoge loods zonder functie kan kijken.

In de bijlage kunt u de zienswijze van de Dorpsraad nalezen. Wij hebben de zienswijze op vrijdag 10 oktober ingestuurd.

BijlageGrootte
Biomassacentrale Zutphen.pdf90.85 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign