Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Eefde? Kom a.s. vrijdag 6 januari vanaf 18.00 uur naar Het hart!!

Datum: 
2 Januari, 2017

Op vrijdagavond 6 januari vindt van 18.00 tot 22.00 uur de Midwinterbijeenkomst plaats in Het hart. Tijdens deze avond krijgt iedere Eefdenaar de gelegenheid zijn of haar inbreng te leveren voor het nieuwe Dorpsplan Eefde 2017-2025. U kunt hier dan uw wensen voor en zorgen over de toekomst van Eefde kenbaar maken. Uw geluid wordt meegenomen in de uitwerking naar het nieuwe dorpsplan.

 

Het kan bijvoorbeeld gaan over de toekomst van het zorgaanbod in het dorp, het in stand houden van het voorzieningenniveau, een goed ondernemersklimaat, activiteiten voor de jeugd, het aantrekkelijker maken van het dorp voor de bewoners zelf maar ook voor recreanten en toeristen, het beheer van het groen en de wegen, de verkeersveiligheid, de verdere ombouw van de traverse, het behoud van de landschappelijke kwaliteit en het vergroten van het recreatief netwerk van fiets- en voetpaden.

 

Een dorpswerkgroep van ongeveer 20 enthousiaste en kritische Eefdenaren heeft een begin gemaakt met het uitwerken van enkele thema’s, zoals zorg, verkeer, wonen en woonomgeving, toerisme en recreatie, sociale samenhang, economie en energie. Zij zijn deze avond aanwezig om uw mening te horen en in ontvangst te nemen.

 

Wie wel graag zijn of haar wensen en zorgen kenbaar wil maken, maar er op 6 januari niet bij kan zijn, kan tot en met 15 januari 2017 via  info@dorpsraadeefde.nl zijn of haar inbreng leveren.

BijlageGrootte
Flyer Dorpsplan voorkant.pdf534.23 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign