ALV 30 mei 20.00 Het hart

Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 30 mei a.s. om 20.00 uur (inloop met koffie/ thee vanaf 19.30 uur) in de kelder van Het Hart.

Bijgevoegd treft u aan de agenda voor de 30e mei en het concept-verslag van 27 juni 2017.

De voorzitter, Lex de Goede, treedt af a.g.v. zijn recente verkiezing tot raadslid: Mw. Gelfke Lootsma is bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Zij heeft echter niet de ambitie om de rol van voorzitter op zich te nemen, net zoals het andere bestuurslid, Martin Rommers. Met 2 leden en zonder voorzitter is het bestuur onvoldoende van omvang: om die reden doen we een dringend beroep op u om te overwegen u verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie en mogelijk zelfs de voorzittersrol.
Wenst u voorafgaand nadere informatie over de functie van bestuurslid dan kunt u contact opnemen via info@dorpsraadeefde.nl.Met vriendelijke groet,


Het bestuur

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign