Reactie DRE op brief RWS aan B&W gemeente Lochem

Datum: 
3 Juli, 2014

Geachte raadsleden gemeente lochem,

Op 30 juni j.l. heeft B&W van de gemeente Lochem een brief ontvangen van Rijkswaterstaat met hierin een voorstelling van zake die ons er toe brengt om hier inhoudelijk op te reageren.

Bijgaand sturen wij u onze reactie op deze brief alsmede ons standpunt omtrent de uitbreiding van de Sluiskolk in Eefde.

Samenvatting brief:

  • De DRE heeft zeker niet voor de Noord-variant gekozen. De leden van het bestuur vinden unaniem dat Midden-Noord de beste keuze is voor leefbaarheid, duurzaamheid en inpassing in de omgeving.
  • Welke variant het ook moge worden, een zorgvuldig proces met bewoners en aanwonende in het bijzonder is altijd noodzakelijk. RWS onderkent deze noodzaak en stelt daarvoor geld beschikbaar.
  • De DRE roept raadsleden op om in het belang van de inwoners van de gemeente Lochem te handelen en daarom tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan te stemmen.

Wij denken dat een nauwkeurige en eerlijke afweging van de feiten iedereen overtuigt van Midden-Noord als de beste variant. We roepen allen op om te kiezen voor echte duurzaamheid, zodat RWS en Eefde de komende jaren trots kunnen zijn op een sluizencomplex die mooi is ingebed in haar omgeving en op vele manieren energie en inspiratie geeft.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Dorpsraad Eefde,
 

 

BijlageGrootte
Reactie DRE brief RWS aan B&W Lochem 20140630.pdf104.87 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign