Petitie ´Heroverweging Sluislocatie Eefde` 18 juni AO MIRT

Datum: 
18 Juni, 2014

Van Noord naar MiddenNoord

 

Geachte dames en heren,

In het dorp Eefde bestaat veel beroering ten aanzien van de door de minister aangewezen sluislocatie op Noord. Bij realisatie op Noord verandert het zuidelijk aanzien van het dorp van een groen en landelijk beeld met een in de leefomgeving passende monumentale sluis naar een kaalgeslagen industriegebied waarvan het oorspronkelijke karakter verloren is gegaan.

 

2022 Noord.. De groene buffer bestaat niet meer, beschermde diersoorten zijn verjaagd, het bos is verdwenen. Er rest een kale ruimte, voor een belangrijke gedeelte ingenomen door water. De ontsluiting van Eefde is bemoeilijkt, fietsers kunnen de doorgaande weg niet meer nemen of worden opgehouden door alweer een open brug. Er is veel dieselstank en geluid van motoren. De drie containers hoog beladen schepen moeten stevig manoeuvreren voordat ze in de nieuwe sluis liggen. Er is voortdurend geluid van scheepsmotoren, gebel van signaalsystemen en signaallicht. Blauwe en rode kegelschepen varen dicht langs het nu niet meer door het groen afgeschermde dorp. De kinderen van de basisschool zijn vanaf het water zichtbaar door de ramen. Ze weten gelukkig niet wat er voorbij komt.

Het was toch een ongebreideld staaltje van uitbreiding in 2014 wie heeft dit ooit kunnen bedenken..

2022 Midden Noord.. Vrolijk fietst een groepje bejaarde fietsers de Kapperallee omhoog. Het is even doortrappen maar het is te doen. De beloning is groot; eerst door het bos, vogelluiden mooie oude bomen en dan een sluiscomplex zoals bedacht en gemaakt in 1933. Bijna 100 jaar oud en volledig intact. Het sluiscomplex is flink groter geworden maar past precies op het oude terrein. De nieuwe sluis is bijna onzichtbaar opgenomen; een mooi staaltje van moderne inbreiding. Zichtbaar is de snelle afhandeling van het vrachtverkeer door de sluizen. De grote containerschepen varen rechtuit de sluis in. Geen gemanoeuvreer en geen gevaarlijke situaties. De kegelschepen blijven op gepaste afstand van het dorp en het dorp weet zich ook nog beschermd door de forse groene buffer. Die grote bomen doen hun werk wel. De vogels geven ondertussen commentaar.

De fietsers zeggen tegen elkaar: ‘Daar hebben ze in 2014 goed over nagedacht, dit staat er over 100 jaar nog’.

 

Dames en heren,

Namens het dorp Eefde en haar verontruste bewoners bieden wij deze handtekeningen aan. Eefde is onthutst, verontrust en verontwaardigd. Ons dorp wordt doorsneden door 3 treinverbindingen, het Twentekanaal doorsnijdt een gebied van 2 landgoederen die ooit bij elkaar hoorden. Het huidige sluiscomplex is vergroeid geraakt met Eefde. Wij vragen om respectvolle behandeling van de huidige gegroeide situatie. Realisatie op Noord betekent vernietiging, realisatie op Midden Noord biedt kansen. Kans op zinvolle en maximale capaciteitsuitbreiding van de sluis en kans op intact houden van leefomgeving en beleving van Eefde.

De gemeente Lochem neemt Eefde serieus. De raad heeft unaniem een motie aangenomen waarin de minister gevraagd wordt de locatie te heroverwegen. Dan wil ze ook financieel substantieel bijdragen aan de bouw op Midden Noord, mocht dat nodig blijken te zijn.

 

Minister, Staatsecretaris en commissieleden, neemt u deze handtekeningen aan, doe uw werk en heroverweeg de locatie!

 

Actiecomité Voor ‘Midden Noord’                               

Woordvoerder Paul Foole

Eefde gemeente Lochem

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign