Jaaroverzicht 2011 Charrette over Sluis Eefde

Datum: 
15 December, 2011

De uitgesproken intenties hebben in november geleid tot de organisatie van een Charrette samen met Rijkswaterstaat. Een Charrette is een werkvorm die enige jaren geleden in de Verenigde Staten ontwikkeld is om in beperkte tijd met een groot aantal betrokkenen en onafhankelijk deskundigen in een creatief proces door alle partijen gedragen voorstellen te ontwerpen.
Aan deze intensieve tweedaagse bijeenkomst namen in totaal c.a. 35 personen deel. De Het gebied dat bestudeerd werd, was gelegen tussen Berkel en Eefsche Beek, met de focus op Eefde en de Sluis complex.
Als locatie voor de Charrette hebben we het Haveke gekozen, en namens de Dorpsraad hebben ca 10 personen uit Eefde deelgenomen, verder waren gemeente, woningstichting, SCW, waterschap Rijn en IJssel, de schippersvereniging Schuttevaer en nog enkele andere partijen vertegenwoordigd met specialisten en tekenaars.

De uitkomsten van de Charrette zijn gebundeld in een boekje en kunnen worden samengevat als plannen voor verbetering van Eefde en omgeving. De focus ligt op de zogenoemde watergebonden  blauwe ruimte, aansluitend op Twentekanaal, Eefsche Beek en Berkel. Speciaal in deze uikomsten is de aandacht voor toerisme en duurzame energie waar ook de ontwikkelingen van de Traverse en het karzerneterrein meegenomen zijn. Meer informatie is te vinden op http://www.highport.nl/
 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign