Inloopbijeenkomst uitbreiding Sluis Eefde en Highport Eefde

Datum: 
4 April, 2012

Rijkswaterstaat organiseert op 17 april 2012 een inloopbijeenkomst over de planstudie voor de uitbreiding van Sluis Eefde. Graag nodig ik u hiervoor uit. De bijeenkomst vindt plaats in het Hart  Eefde, Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde. U bent van harte welkom om tussen 17.30 uur en 21.00 uur binnen te komen lopen.
 
Stand van zaken
De minister van Infrastructuur & Milieu heeft een keuze gemaakt voor een locatie voor de tweede kolk. Zij heeft gekozen voor locatie Noord. Nu zij dit besluit heeft genomen, kan Rijkswaterstaat verder met het onderzoek naar de inpassing van de sluis in haar omgeving, en hoe zij er uit moet komen te zien. Rijkswaterstaat wil graag een toelichting geven op de stand van zaken van de planstudie van dit moment en waar mogelijk een doorkijkje geven naar de komende fase.
 
Informatiemarkt
Op de inloopbijeenkomst is er een informatiemarkt waar u allerlei informatie kunt vinden over het project. Op basis van de aangeboden informatie kunt u in gesprek gaan met medewerkers van het project.
 
Achtergrond
Het Twentekanaal is een belangrijke vervoersader van en naar Twente. Om dit zo te houden, moet een aantal knelpunten opgelost worden. Voor de economische ontwikkeling van de regio Twente is het belangrijk dat grotere schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. Daarnaast moet er een oplossing worden gevonden voor de te lange wachttijden voor schepen bij Sluis Eefde, de belangrijkste toegang tot het kanaal. Rijkswaterstaat onderzoekt in een planstudie varianten en hun effecten voor de verruiming van de Twentekanalen en de bouw van een tweede kolk bij Sluis Eefde.
 
Highport
Gelijktijdig houdt Highport Eefde een bijeenkomst in de zaal naast de informatiemarkt over Sluis Eefde. In Highport Eefde werken de Dorpsraad Eefde, WaterNexT, de gemeente Lochem, het Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland samen om een aantrekkelijke watervisie op te stellen voor de hoge gronden in Oost-Nederland.
 
Ik hoop u te mogen begroeten op onze inloopbijeenkomst. Mocht u verhinderd zijn maar toch informatie over het project willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief via onze website www.rijkswaterstaat.nl/sluiseefde. U kunt ook bellen naar ons gratis informatienummer 0800 – 8002.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Frederike van Wijk
Projectmanager Planstudie Verruiming Twentekanalen / Uitbreiding Sluis Eefde,
Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Postbus 9070 | 6800 ED Arnhem

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign