Uitbreiding Sluis

  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Voortgang nieuwe sluis

Via onderstaande link kunt u zich informeren en abonneren over de voortgang van de 2e sluis te Eefde

 

https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2017/06/in...

 

Reactie DRE op brief RWS aan B&W gemeente Lochem

Geachte raadsleden gemeente lochem,

Op 30 juni j.l. heeft B&W van de gemeente Lochem een brief ontvangen van Rijkswaterstaat met hierin een voorstelling van zake die ons er toe brengt om hier inhoudelijk op te reageren.

Bijgaand sturen wij u onze reactie op deze brief alsmede ons standpunt omtrent de uitbreiding van de Sluiskolk in Eefde.

Samenvatting brief:

  • De DRE heeft zeker niet voor de Noord-variant gekozen. De leden van het bestuur vinden unaniem dat Midden-Noord de beste keuze is voor leefbaarheid, duurzaamheid en inpassing in de omgeving.
  • Welke variant het ook moge worden, een zorgvuldig proces met bewoners en aanwonende in het bijzonder is altijd noodzakelijk. RWS onderkent deze noodzaak en stelt daarvoor geld beschikbaar.
  • De DRE roept raadsleden op om in het belang van de inwoners van de gemeente Lochem te handelen en daarom tegen de wijzigingen van het bestemmingsplan te stemmen.

Wij denken dat een nauwkeurige en eerlijke afweging van de feiten iedereen overtuigt van Midden-Noord als de beste variant. We roepen allen op om te kiezen voor echte duurzaamheid, zodat RWS en Eefde de komende jaren trots kunnen zijn op een sluizencomplex die mooi is ingebed in haar omgeving en op vele manieren energie en inspiratie geeft.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur Dorpsraad Eefde,
 

Reactie met feiten op antwoord minister kosten sluis eefde

Aangehangen vindt u een schrijven van actiecomité Voor ´Midden Noord´. Het betreft een reactie op de antwoorden die de minister gegeven heeft aan de Kamerleden die op 18 juni jl. tijdens het AO Mirt kritische vragen hebben gesteld over de uitbreiding van Sluis Eefde met een tweede sluis. Tot nog toe houdt de minister om de verkeerde redenen vast aan de zogenaamde Noord variant. De consequenties voor leefomgeving, veiligheid en natuur zijn enorm wanneer deze variant daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

antwoorden minister op vragen kosten sluis eefde

Beantwoording vraag van de commissie van Infrastructuur en 
Milieu inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en 
‘midden-noord’ bij sluis Eefde 
 
zie bijlage voor details.

Petitie ´Heroverweging Sluislocatie Eefde` 18 juni AO MIRT

Van Noord naar MiddenNoord

 

Geachte dames en heren,

In het dorp Eefde bestaat veel beroering ten aanzien van de door de minister aangewezen sluislocatie op Noord. Bij realisatie op Noord verandert het zuidelijk aanzien van het dorp van een groen en landelijk beeld met een in de leefomgeving passende monumentale sluis naar een kaalgeslagen industriegebied waarvan het oorspronkelijke karakter verloren is gegaan.

 

Presentatie Sluis Eefde variant "Noord" versus "Midden Noord"

Rijkswaterstaat heeft bij de uitbreiding van de sluis een sterke voorkeur voor de variant Noord, terwijl er ook een variant Midden Noord in de MER fase is behandeld. Vreemd genoeg wordt daar door RWS in nieuwsbrieven e.d. weinig over gemeld.

Verontruste Eefdenaren hebben zich verenigd en een studie gemaakt over de voor- en nadelen van de beide varianten. Hiervan is een presentatie gemaakt die als bijlage is toegevoegd aan dit artikel.

Wil Eefde een ophaalbrug over de nieuwe sluiskolk?

Beste dorpsgenoten,

U zult zeer waarschijnlijk weten dat Rijkswaterstaat (RWS) bezig is met alle voorbereidingen rondom een tweede sluiskolk. Tijdens het ontwerpproces moeten vele keuzes gemaakt worden, waarover de gemeente de inwoners van Eefde probeert te informeren. Recentelijk is de aanpassing van het bestemmingsplan hiervoor aan de raad aangeboden. Dit staat ook op de site van Lochem gepubliceerd:

Nieuwsbrief RWS Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde deel 1

 

 

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Nummer 1 / 21 november 2013

Nieuwsbrief RWS capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde deel 2

Nieuwsbrief

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

Nummer 2 / 5 december 2013

Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen om sluis Eefde uit te breiden met een tweede sluis. Sinds vandaag, 5 december, liggen het ontwerpbestemmingsplan Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde, het ontwerp planMER en het ontwerp projectplan Waterwet waterstaatswerk opnieuw ter inzage.

Inloopbijeenkomst uitbreiding Sluis Eefde en Highport Eefde

Rijkswaterstaat organiseert op 17 april 2012 een inloopbijeenkomst over de planstudie voor de uitbreiding van Sluis Eefde. Graag nodig ik u hiervoor uit. De bijeenkomst vindt plaats in het Hart  Eefde, Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde. U bent van harte welkom om tussen 17.30 uur en 21.00 uur binnen te komen lopen.

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign