Programma Ontwerpmarathon traverse Eefde op 1,2 en 3 december

Datum: 
16 November, 2011

Donderdag 1 december 13.00 uur – 20.00 uur
Gedurende de hele dag worden er in de vorm van spreekuren gesprekken gevoerd met 
belanghebbendengroepen en andere belangstellenden. In deze gesprekken worden de 
uitgangspunten gehoord en analyses gemaakt. Deze worden doorvertaald naar plannen 
en inrichtingen.

Vrijdag 2 december 9.00 uur – 20.00 uur
Op deze tweede dag worden in verschillende blokken de uitgangspunten en analyses van donderdag in eerste schetsen verwerkt. 
9.00 – 12.30 uur  Hoofdstructuur Eefde. Bijvoorbeeld verbinding noord-zuid, ontwikkeling geheel Eefde
 
12.30 – 16.00 uur  Detailuitwerkingen. Bijvoorbeeld kruispuntvormen, groenvoorzieningen, Eefschebeek Hart van Eefde, profielen, entree van het dorp… Naast deze punten kunnen ook details worden uitgewerkt die voortvloeien uit bevindingen die gedaan worden tijdens het ochtendprogramma of uit bevindingen uit de gesprekken die op de donderdag gevoerd worden. 
 
16.00 – 19.30 uur  Samenvoegen hoofdstructuur en detailuitwerkingen. Bijvoorbeeld het totaal beeld, aantal schetsen van de gehele traverse.
 
Om 19.30 uur wordt er afgesloten met een reflectie op de gehele dag. Tijdens de hele dag worden sfeerbeelden gepresenteerd. Deze sfeerbeelden geven verschillende mogelijkheden voor de herinrichting van de Traverse. Geïnteresseerden kunnen hierbij ook aangeven wat zij graag zouden zien in Eefde.
 
Zaterdag 3 december 10.00 uur – 17.00 uur
10.00 – 14.30 uur  Accent ligt deze dag op het verder uitwerken en verfijnen van de schetsen zoals die de afgelopen 2 dagen zijn gemaakt. 
 
14.30 – 16.00 uur  Integrale eindpresentatie. Hierin worden de bevindingen van de afgelopen 3 dagen werken gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. 
Gedurende deze marathon kunt u te allen tijde in het “Hart van Eefde” binnenlopen, om de voortgang te aanschouwen, de ontwerpers te inspireren of samen met hen aan het werk te gaan.
 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign