Highport atelier met bewoners t Spijk

Woensdag 18 juli en donderdag 23 augustus j.l. zijn er ontwerpsessies in 't Spijk gehouden. De Dorpsraad Eefde en het Highportatelier toetsten de meningen, van de bewoners, aan het idee om de Oude Eefsche Beek en het aangrenzende bos op te knappen. Met bovengemiddelde belangstelling werd de uitleg van het plan om de beek en haar omgeving te revitaliseren, gevolgd.
Met een pagina aan reacties werd de tweede sessie met een afvaardiging voortgezet dat ertoe heeft geleid dat er helderheid is ontstaan over aandachtspunten en bezwaren. Een goed bruikbaar uitgangspunt om in de nabije toekomst verder in details te kunnen treden. Het grote winstpunt is de wil om, dit prachtig verscholen stukje natuur, gezamenlijk te verbeteren op punten als veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid.


 
De Dorpsraad en het Highportatelier danken betrokkenen voor hun bijdrage tot zover en zullen in een later stadium met voorstelschetsen komen die, wat meer in detail, het toekomstige beeld zullen ontsluieren

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign