Wijkenquete Boedelhofweg / kazerneplein.

De Dorpsraad Eefde houdt in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een enquête in het kader van de wijkaanpak. Met behulp van deze vragenlijst inventariseren we de knelpunten en ideeën die in de wijk leven. De (anonieme) uitkomst van deze enquête wordt doorgesproken met belangstellende wijkbewoners, er worden verbetergroepen samengesteld en er volgt een wijkschouw. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de uit te voeren aanpassingen. Op deze manier willen we daadwerkelijk de leefbaarheid in de wijk verbeteren.Aan het eind van deze vragenlijst kunt u aangeven of u actief betrokken wilt worden bij toekomstige ontwikkelingen in uw wijk. Op de laatste pagina’s kunt u ook opmerkingen of knelpunten noteren, liefst gekoppeld aan een vraagnummer, in verband met de verwerking.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign