Presentatie eindrapport Wetenschapswinkel "Eefde identiteit en toekomst van een woondorp in het groen"

Datum: 
30 Januari, 2011

Op vrijdagavond 28 januari is in het Hart in Eefde door onderzoeker Adriaan Kauffmann, van de Wageningen Universiteit, het rapport "Eefde: indentiteit en toekomst van een woondorp in het groen" gepresenteerd tijdens de midwinterbijeenkomst. Het eerste exemplaar van het rapport is direct daarna overhandigd aan Kernwethouder De la Court van de gemeente Lochem.

Op initiatief van de Dorpsraad is een onderzoek gestart door de Universiteit. Het begon eind maart 2010 met een grote enquête in heel Eefde. Door de grote respons is de uitkomst representatief voor hoe de gemiddelde Eefdenaar denkt over zijn dorp. Hierna zijn met de resultaten van de enquête 3 scenario’s opgesteld die een ruimtelijk beeld geven van het Eefde van de toekomst.
Vervolgens is in september 2010 een ‘Atelier’ gehouden waarbij ca 50 belangstellende inwoners van Eefde hun visie op de drie scenario’s gegeven hebben door middel van tekeningen, foto’s en commentaren. Tenslotte hebben twee zojuist afgestudeerde landschapsarchitecten alle inbreng verwerkt in een Eindbeeld voor Eefde. Dit Eindbeeld is het sluitstuk van het onderzoeksrapport, en tegelijk vormt samen met het dorpsplan het begin van de volgende fase.
 
Download hier het complete rapport.(5 MB) 
Meer informatie over dit rapport is vindt u hier.
In de bijlage is de laatste pagina opgenomen van het rapport. Het Eindbeeld van Eefde.
 

BijlageGrootte
Identiteit Eefde_Eindbeeld.pdf16.71 MB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign