Goede respons wijkaanpak enquête Boedelhof

De Dorpsraad Eefde houdt in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een enquête in het kader van de wijkaanpak. Met behulp van deze vragenlijst inventariseren we de knelpunten en ideeën die in de wijk leven. Deze keer was de wijk Boedelhof aan de beurt. Van de ruim 130 enquetes zijn er 40 stuks ingevuld teruggezonden.
Dit vinden wij een goede response waarvoor we de bewoners willen bedanken.


In de zomer gaan we de resultaten verwerken en de (anonieme) uitkomst van deze enquête wordt doorgesproken met belangstellende wijkbewoners. Hier zullen te zijner tijd afspraken over worden gemaakt.  

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign