De Kapperallee in ontwikkeling in 2013

In september 2012 is er een bijeenkomst wijkaanpak Kapperallee/Almenseweg geweest. In december 2012 is hiervanuit een wijkverbetergroep aan de slag gegaan om tot een schetsvoorstel/praatplan te komen waaraan, door de direct belanghebbenden, goedkeuring kan worden verleend. Voor de begeleiding van dit proces heeft de dorpsraad de hulp ingeroepen van Joost Düking die vanuit zijn ervaring expertise toevoegt. Inmiddels heeft dit proces geleidt tot een resultaat waarop de wijkverbetergroep met tevredenheid terug kijkt. In de bijlage van dit nieuwsitem is het resultaat te bewonderen.
De plannen zullen door de Gemeente Lochem nader worden bestudeerd ten tijde van aanvang werkzaamheden sluiskolk. Opgegeven reden hiervoor is het eventuele beschadigd raken van de straat door werkverkeer. De Dorpsraad zal zich hier nog op beraden om een eigen standpunt over de planning in te nemen.
 

BijlageGrootte
De kapperallee ontwikkeling 2013.pdf8.5 MB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign