Identiteit Eefde

  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Goede respons wijkaanpak enquête Boedelhof

De Dorpsraad Eefde houdt in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een enquête in het kader van de wijkaanpak. Met behulp van deze vragenlijst inventariseren we de knelpunten en ideeën die in de wijk leven. Deze keer was de wijk Boedelhof aan de beurt. Van de ruim 130 enquetes zijn er 40 stuks ingevuld teruggezonden.
Dit vinden wij een goede response waarvoor we de bewoners willen bedanken.


In de zomer gaan we de resultaten verwerken en de (anonieme) uitkomst van deze enquête wordt doorgesproken met belangstellende wijkbewoners. Hier zullen te zijner tijd afspraken over worden gemaakt. 


Wijkenquete Boedelhofweg / kazerneplein.

De Dorpsraad Eefde houdt in samenwerking met Stichting Welzijn Lochem een enquête in het kader van de wijkaanpak. Met behulp van deze vragenlijst inventariseren we de knelpunten en ideeën die in de wijk leven. De (anonieme) uitkomst van deze enquête wordt doorgesproken met belangstellende wijkbewoners, er worden verbetergroepen samengesteld en er volgt een wijkschouw. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de uit te voeren aanpassingen.

Visie Eefde 2014 - 2018

Precies een maand geleden stuurde wij vanuit de dorpsraad Eefde en de Oranjevereniging de onderstaande mail naar alle fractievoorzitters.

"Geachte fractievoorzitters,

Naar ons idee is dit het moment om de “Visie Eefde 2014-2018” bij u onder de aandacht te brengen.
In het bijgaande document hebben wij als dorpsraad Eefde en met medewerking van de Oranjevereniging een visie document opgesteld.

De Kapperallee in ontwikkeling in 2013

In september 2012 is er een bijeenkomst wijkaanpak Kapperallee/Almenseweg geweest. In december 2012 is hiervanuit een wijkverbetergroep aan de slag gegaan om tot een schetsvoorstel/praatplan te komen waaraan, door de direct belanghebbenden, goedkeuring kan worden verleend. Voor de begeleiding van dit proces heeft de dorpsraad de hulp ingeroepen van Joost Düking die vanuit zijn ervaring expertise toevoegt. Inmiddels heeft dit proces geleidt tot een resultaat waarop de wijkverbetergroep met tevredenheid terug kijkt. In de bijlage van dit nieuwsitem is het resultaat te bewonderen.

Juist nu wordt Eefde één! Lees hieronder waarom.

De Trouw van 27-11-2012 heeft in De Verdieping zeer uitgebreid aandacht besteed aan ons dorp. Klik op de onderstaande plattegrond om bij het artikel te komen.  Eefde een verknipt dorp
 

bron : Trouw 27-11-2012, Quirijn Visscher

Persbericht presentatie Eindrapport onderzoek naar Identiteit Eefde

Een geplande rondweg en een dorpsplan met veel ideeën vormden de aanleiding voor een sociaal-ruimtelijk onderzoek in Eefde. Het resultaat is een nieuwe kaart voor het dorp, waarbij de ruimtelijke inrichting rekening houdt met de sociale aspecten van het dorp. Uit drie toekomstschetsen kozen de inwoners voor de ontwikkelrichting: woondorp in het groen. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschaps-winkel van Wageningen UR in opdracht van de Dorpsraad van Eefde.
Klik hier om het hele persbericht te lezen.
 
bron: wetenschapswinkel WUR.

Presentatie eindrapport Wetenschapswinkel "Eefde identiteit en toekomst van een woondorp in het groen"

Op vrijdagavond 28 januari is in het Hart in Eefde door onderzoeker Adriaan Kauffmann, van de Wageningen Universiteit, het rapport "Eefde: indentiteit en toekomst van een woondorp in het groen" gepresenteerd tijdens de midwinterbijeenkomst. Het eerste exemplaar van het rapport is direct daarna overhandigd aan Kernwethouder De la Court van de gemeente Lochem.

Uitnodiging midwinter / nieuwjaars-bijeenkomst 28 januari 2011

 
Wij nodigen u hierbij uit voor de midwinter / nieuwjaars-bijeenkomst op vrijdag 28 januari tussen 17:30  en 20.30 uur in 't  Hart te Eefde om samen met ons te toasten op alles wat in het nieuwe jaar staat te gebeuren. 

Succesvol Atelier

We hebben 30 september een vruchtbare bijeenkomst gehad, in de vorm van een atelier waarin door ca 35 belangstellenden de scenarioschetsen becommentarieerd zijn. Om een beeld te krijgen van de gevoelens van de 'Eefdenaar' gaf onderzoeker Adriaan Kauffmann eerst een kort overzicht van de resultaten van de grote enquete. Met die bagage stortten de deelnemers zich na de pauze op de drie verschillende schetsen (basis, toeristisch en bruisend economisch).

Eerste resultaten Enquete

De bijna 700 (!) ingevulde enqueteformulieren zijn verwerkt, en er is een eerste verslag van beschikbaar gesteld door de Wetenschapswinkel.
Hier de link naar het verslag.

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign