Windenergie in Eefde? ingezonden brief behandeld op ALV.

Datum: 
20 Mei, 2012

Beste Dorpsraad,
 
LochemEnergie is vorig jaar officieel opgericht en biedt diverse diensten en producten aan de inwoners van de gemeente Lochem aan:
-          lid worden van de coöperatie en meebeslissen over plannen en uitvoering;
-          Klant worden van LochemEnergie en groene stoom en gas afnemen;
-          Zonnepanelen bestellen voor plaatsing op eigen dak en;
-          Meedoen in een collectief zonnepark.
De gemeente Lochem wil energieneutraal worden en LochemEnergie is een burgerinitiatief, dat de gemeente duurzamer wil maken. Zo kunnen we bijdragen aan de overgang naar opwek en gebruik van duurzame energie. Een collectieve aanpak is voor ons heel natuurlijk: van, voor en door de eigen bewoners en bedrijven. De ambitieuze doelstelling is om in 2020 60% van de inwoners van duurzame energie te voorzien, die op eigen grondgebied van de gemeente Lochem is opgewekt.
We streven naar een gezonde en efficiënte mix van alle beschikbare energiebronnen. Windenergie hoort daar ook bij: zonder windenergie gaan we die ambities niet waarmaken. LochemEnergie wil dat graag ontwikkelen in samenspraak met dorpen en buurtschappen, zodat zij optimaal profiteren van eigen opgewekte energie.  Veel mensen zijn voor windenergie, maar dat wordt anders als die turbine vlak om de hoek wordt geplaatst.  Dat is heel begrijpelijk als initiatieven worden ontwikkeld door bedrijven van buiten de gemeente Lochem. LochemEnergie vindt van lokaal opgewekte windenergie: niet alleen de lasten, maar ook de baten zijn voor ons.
LochemEnergie draait het dus om. Lokale initiatieven voor windenergie moeten starten vanuit de gemeenschap zelf: burgers en bedrijven die de handen ineen slaan. Alleen windenergie als er draagvlak voor bestaat, zo simpel is het. LochemEnergie zal geen windenergie doordrukken.
LochemEnergie biedt de dorpsraad en de inwoners van Eefde een methode aan: Met Frisse Wind genaamd, om zelf een lokale visie op windenergie en uitgangspunten te formuleren voor meedoen aan de ontwikkeling van een eigen windmolen dichtbij Eefde, of de argumenten om daaraan niet mee te willen werken. Tussen september en december 2012 begeleidt LochemEnergie een werkgroep die hiermee aan de slag gaat. Wij denken dat er ongeveer vier tot vijf werkgroepbijeenkomsten van 3 a 4 uur nodig zijn. Verslag van de bevindingen wordt aan de dorpsraad Eefde voorgelegd. De uitkomsten van deze werkgroep staan uiteraard niet van te voren vast. De werkgroep kan uit ongeveer tien personen bestaan.
 

Met vriendelijke groeten,
 
Tonnie Tekelenburg en Marc Mobach
werkgroep windenergie van LochemEnergie
 

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign