Uitnodiging voor het werkatelier op 8 maart in 't Hart

Datum: 
1 Maart, 2012

In Eefde en omgeving staat veel moois te gebeuren! In november heeft er op landgoed ’t Haveke in Eefde de charette Highport.Eefde plaatsgevonden. Met veel verschillende betrokkenen is hier succesvol gebrainstormd over de toekomstige ontwikkelingen. Sindsdien is er hard gewerkt om deze ideeën verder uit te werken. Daartoe is een werkatelier opgestart waar Eefdenaren samenwerken met overheidspartijen en kennisinstellingen. Alle ideeën en belangen uit de Charette zijn door het werkatelier gegroepeerd in vier thema’s:
 
1: (Oude)Eefsebeek en de Berkel
2: Buitengebied
3: Het dorp (kazerneterrein, leefbaarheid)
4: De sluis
 
Tijdens de Charette zijn al veel kansen en ideeën benoemd welke we nu concreet vorm geven. Hiertoe wordt voor elk van de thema’s een intake georganiseerd. Het doel van deze intakes is tweeledig:
·         een verdere inhoudelijke verkenning van de ambities en doelstellingen bij de verschillende thema’s en de samenhang tussen de thema’s;
·         de rollen, verantwoordelijkheden en het commitment van betrokkenen benoemen en de nodige vervolgafspraken maken.
 
Het uiteindelijke doel is daarbij natuurlijk om met elkaar tot een motiverend plan van aanpak te komen!
 
Een goed plan kan alleen in goed overleg met alle betrokkenen tot stand komen. Daarom hopen we op uw deelname aan de intake.
U bent van harte uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan de intake van het thema (Oude) Eefsebeek en de Berkel
Tijdens deze intake kunt u er aan bijdragen dat de ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoering komen!
 
Waar:                          Dorpshuis Het Hart Eefde, Jolinkweg 2, 7211 DM Eefde
Wanneer:                     donderdag 8 maart om 10:00 uur
Meer informatie:           www.highport.nl, www.waternext.nl
 
Graag horen we van u of u aanwezig kunt zijn. U kunt uw reactie sturen aan l.remesal@wrij.nl.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het werkatelier,
 
Louisa Remesal
 

ing. Louisa Remesal van Merode
Adviseur integraal waterbeheer
Waterschap Rijn en IJssel

T: 0314-369 573 M: 06-53658433 E: l.remesal@wrij.nl
________________________________________________

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

 

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign