Goederenspoor

  • strict warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

MER beschikbaar PHS Reageer voor 8 juli 2013

Datum: 
28 Mei, 2013

In de onderstaande link staat een verwijzing naar de MER rapportages betrekking hebbende op het PHS traject van Zutphen Hengelo. Reageer voor 8 juli a.s. 

http://www.centrumpp.nl/projecten/alle_procedures/programma_hoogfrequent_spoorvervoer_goederenroute_oost_nederland__2013_.aspx

Informatieavonden PHS in de regio

Datum: 
28 Mei, 2013

Wanneer?

Dinsdag 11 juni 2013 in Almen
Voor de bewoners uit Lochem en Eefde

Woensdag 12 juni 2013 in Zutphen
Voor de bewoners uit Zutphen

Zie voor verder details onderstaande link:

http://www.dorpsraadeefde.nl/projecten/goederenspoor/nieuwsbrief-phs-goederenroute-oost-nederland

 

Nieuwsbrief PHS Goederenroute Oost-Nederland

Datum: 
21 Mei, 2013

Dit is een digitaal nieuwsbericht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) over de Goederenroute Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie van IenM om de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

In deze nieuwsbrief
·         U kunt reageren op het Milieueffectrapport 1e fase
·         Informatieavonden
·         Wilt u meer weten?

Nieuws Goederenroutering Oost Nederland

Datum: 
12 Febuari, 2013

Feitelijk is er geen echt nieuws. Ook vanuit de Tweede Kamer valt geen nieuws te vertellen. Het ministerie heeft immers de opdracht te bezuinigen en is op zoek naar die posten, die projecten waarop men wil bezuinigen. Het ministerie heeft zelf al voorstellen uitgewerkt, maar zoals het goede voorstellen betaamt, mogen anderen zich er eerst over uitspreken voordat deze voorstellen definitief worden en naar de Tweede Kamer kunnen. Volgens persberichten mogen de landsdelen en de provincies de huidige voorstellen bekritiseren. Volgens die zelfde persberichten zouden de bezuinigingen vooral worden gezocht in wegen en een onderdeel van PHS: OV-Saal en dat betreft het vervoer tussen Amsterdam – Almere – Lelystad. Niets over de Goederenroutering Oost Nederland.
 

Waarom rijdt er weer goederenvervoer op Zutphen-Hengelo?

Datum: 
12 Febuari, 2013

Medio vorig jaar is de Wet Geluidhinder gewijzigd, waardoor goederenvervoer op de lijn Zutphen –  Hengelo weer mogelijk is en vanuit het bedrijfsleven in Nederland is bij goederenvervoerder DB Schenker gevraagd om transporten te verzorgen tussen Sittard en Emmen. Er zijn diverse routes over het Nederlandse spoor tussen deze twee bestemmingen mogelijk. Een van de routes loopt via de spoorlijn tussen Zutphen en Hengelo.

Geluidsnet waarschuwt burgers en hun gemeenten voor de gevolgen van het Hoogfrequent Spoor

Datum: 
26 Juni, 2012

´De burger ontbreekt in het rijtje van belanghebbenden´
Geluidsnet waarschuwt burgers en hun gemeenten voor de gevolgen van het Hoogfrequent Spoor
Den Haag, 22 juni 2012 – In alle stilte ontrolt het ministerie van Infrastructuur en Milieu het ´Programma Hoogfrequent Spoor´. Voor reizigers betekent dit dat er elke tien minuten een trein komt, het zogenoemde ´spoorboekloos rijden´. Voor omwonenden betekent het vooral meer spoorgeluid.
Geluidsnet benadrukt dat dit het moment is voor burgers en hun gemeenten om afspraken te maken, geluidsbeperkende maatregelen af te dwingen en optimale dienstregelingen te bedingen en benadert de komende tijd de gemeenten van de getroffen woonkernen.
 
Lees het persbericht verder in de bijlage.

Zienswijze Dorpsraad Eefde goederenspoor

Datum: 
14 Maart, 2012

Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
t.a.v. Mevrouw C. van Schaik
Kamer D03.13
PB 20901
2500 EX Den Haag
Email: PHS-GON@minienm.nl
 
Onderwerp: zienswijze betreffende de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau, PHSGON.
 
Eefde, 13 maart 2012,
 
 
Geachte mevrouw van Schaik,
 
Hierbij doen wij u de zienswijze van de Dorpsraad Eefde toekomen, over de notitie Reikwijdte en Detailniveau Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenvervoer Oost Nederland.

Goederenspoor uitbreiding aangevraagd in Staatscourant.

Datum: 
5 Febuari, 2012

In de staatscourant staat: 
 

Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost Nederland

Datum: 
4 Febuari, 2012

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Milieueffectrapportage
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Als bijlage toegevoegd.
 

Straks zo’n 80 goederentreinen per dag langs uw woning?

Datum: 
5 Febuari, 2012

ProRail en het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M) organiseren inloopavonden waarbij u als aanwonenden vragen kunt stellen over de toename van goederentreinen langs de IJssellijn, de Twentelijn maar óók de Twentekanaallijn. Met deze inloopavonden denken zij de mening van de aanwonenden over deze ontwikkeling te peilen. Wanneer u daar niet uw stem laat horen betekent dit dat zij met droge ogen zullen verklaren dat deze ontwikkeling de instemming heeft van de spoor aanwonenden!

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign