Waarom rijdt er weer goederenvervoer op Zutphen-Hengelo?

Medio vorig jaar is de Wet Geluidhinder gewijzigd, waardoor goederenvervoer op de lijn Zutphen –  Hengelo weer mogelijk is en vanuit het bedrijfsleven in Nederland is bij goederenvervoerder DB Schenker gevraagd om transporten te verzorgen tussen Sittard en Emmen. Er zijn diverse routes over het Nederlandse spoor tussen deze twee bestemmingen mogelijk. Een van de routes loopt via de spoorlijn tussen Zutphen en Hengelo.

Voor DB Schenker en haar klant verdient deze route de voorkeur boven bijvoorbeeld een reis via Eindhoven-Utrecht en Utrecht-Amersfoort. Het spoor wordt op die trajecten druk gebruikt voor personenvervoer overdag waardoor het onderhoud vaker in de nacht gebeurt. De kans dat de goederentrein er soms wel en soms niet kan rijden is daar groter. Bovendien is de kans aanwezig dat slechts een deel van het spoor beschikbaar is, wat het risico op oponthoud tijdens de rit vergroot. Al met al reden voor DB Schenker om juist een alternatieve route de voorkeur te geven via Zutphen-Hengelo.

Hoe werkt dat met een dergelijke aanvraag om over een spoortraject te rijden?                     De vervoerder vraagt bij ProRail capaciteit aan op het spoor en over een bepaalde route. Het is goederenvervoerders in Europa en dus ook Nederland toegestaan overal op het spoor te rijden. Aan ProRail de opdracht te kijken of er voldoende ruimte is op het spoor en te controleren of aan geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Daarbij wordt dus ook gecontroleerd of eventuele milieuregels op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen en geluid een dergelijk transport toegestaan is. Als dit het geval is, krijgt de vervoerder van ProRail toestemming daar te gaan rijden.

Wat wordt er vervoerd?                                                                                                                      De trein vervoert de stof Caprolactam, een grondstof voor onder meer de productie van nylon voor textiel. Het wordt toegepast in een hoogwaardige binnenlandse industrie. Dit is geen gevaarlijke stof in de zin van de wet op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het bijzondere aan deze grondstof is dat deze warm moet worden gehouden. Er wordt voor het transport door DB Schenker dan ook gebruik gemaakt van speciaal geïsoleerde ketelwagons. Reden te meer om te kiezen voor een route waarbij de kans zo klein mogelijk 

 

Bij wie kunt u voor meer informatie terecht?                                                     
Voor meer informatie kunt u gratis bellen met ProRail afdeling Publiekscontacten via 0800 – 776 72 45 of door het contactformulier op de website van ProRail in te vullen (www.prorail.nl/contact).

bron: gemeente lochem.

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign