Teken de 1ste kamer petitie voor een toekomstvaste oplossing voor goederenspoor in Oost Nl.

Datum: 
12 Febuari, 2014

Sympathisant, 

Zoals u weet wil RONA wil de leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden van het spoor waarborgen. 

De overheid werkt momenteel aan een  plan voor een goederenverbinding vanaf Elst op de Betuwelijn over bestaand spoor via Oost NL naar grensovergang Oldenzaal Bentheim (PHS-GON). Als dit plan door gaat, betekent  dat een enorme toename van soms wel  meer dan 30 extra goederentreinen per dag. Het besluit wordt voor 1 juni 2014 genomen.

RONA wil dat de overheid dit besluitvormingsproces heroverweegt en af ziet van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland. Om dit kracht bij te zetten zal RONA begin maart onderstaande petitie overhandigen aan de voorzitter van de Eerste Kamer Commissie Infrastructuur Milieu en Ruimtelijke Ordening.

RONA verzoekt de staatssecretaris d.m.v. deze petitie het PHS-GON besluitvormingsproces te heroverwegen en af te zien van de intensivering van het gebruik van het bestaand spoor door Oost Nederland.

Uitvoering van dit plan PHS-GON zal  de leefbaarheid en veiligheid, van meer dan 67.000  mensen binnen  200 m langs de spoorlijnen in de regio  op onacceptabele wijze aantasten.

Teken daarom deze petitie. Deze is via deze link te lezen en te ondertekenen. 

Een unieke gelegenheid om uw stam te laten horen in Den Haag. Dank voor uw steun. 

Het RONA bestuur    

www.rona-info.nl

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign