Straks zo’n 80 goederentreinen per dag langs uw woning?

Datum: 
5 Febuari, 2012

ProRail en het Ministerie Infrastructuur & Milieu (I&M) organiseren inloopavonden waarbij u als aanwonenden vragen kunt stellen over de toename van goederentreinen langs de IJssellijn, de Twentelijn maar óók de Twentekanaallijn. Met deze inloopavonden denken zij de mening van de aanwonenden over deze ontwikkeling te peilen. Wanneer u daar niet uw stem laat horen betekent dit dat zij met droge ogen zullen verklaren dat deze ontwikkeling de instemming heeft van de spoor aanwonenden! Op deze flyer vindt u vragen die onder aanwonenden leven en waarop u vast ook een antwoord wilt hebben. Ter voorbereiding op de inloopavonden wil RONA u vast informeren.
 
Wat betekenen deze plannen voor U?
Gezien de drukke bezetting van het spoor over dag door reizigerstreinen is de verwachting dat de goederentreinen gaan rijden in de randen van de nacht en in de nacht. Met de voorziene aantallen treinen betekent dit dat er gemiddeld iedere 8 minuten een goederentrein langs uw slaapkamerraam rijdt. Goederentreinen veroorzaken trillingen waardoor u deze treinen al minuten eerder aan voelt komen. Voor geluid- en trilling werende maatregelen heeft I&M nauwelijks geld. Bestuurders van landsdeel Oost maken zich sterk voor uw leefbaarheid maar kunnen zonder uw hulp niet op tegen de landelijke politiek.
 
Wat zijn dit voor een treinen en hoe gevaarlijk zijn treinen met gevaarlijke stoffen? 
Het zijn goederentreinen al of niet met gevaarlijke stoffen. Ze zijn langer en zwaarder dan de huidige treinen en mogen net zo hard rijden als personentreinen. Er worden per jaar 80 incidenten geregistreerd bij treinen met gevaarlijke stoffen. De overheid heeft met vervoerders veiligheidsmaatregelen afgesproken op basis van vrijwilligheid, zonder sancties. 25% van de wagons rijdt met technische gebreken rond. Het is levengevaarlijk om deze treinen te laten rijden door dichtbevolkte woonkernen.
 
Staan de woningen ver genoeg van het spoor? 
Bij de Betuweroute is een zone van 30 meter aan weerszijden gereserveerd voor (giftige, brandbare) vloeistoffen die weglopen bij een ongeval. Aan onze sporen staan veel woningen binnen deze 30 meter zone. Maar ook woningen binnen 300 meter worden verwoest bij een ontploffende LPG-wagon. Met giftige gaswolken wordt geen rekening gehouden vanwege het onvoorspelbare gedrag. Tot 70 meter van het spoor veroorzaken trillingen schade aan uw woning .
 
Maar de regering weet toch wat ze doet? 
Dat is waar. Ze zijn dan ook verbaasd dat protesten uit Oost Nederland zo lang op zich lieten wachten. Maar treinen over bestaand spoor zonder voldoende adequate maatregelen te treffen is goedkoper dan een tweede Betuweroute. Den Haag ligt niet wakker van uw gebrek aan nachtrust!
 
Waarom rijden ze niet, via de Betuweroute, in Duitsland naar het noorden? 
In Nederland wordt de helft van de kosten per kilometer spoor gesubsidieerd. In Duitsland niet en het is daar dus duurder. De kortste weg via Zevenaar zou het bedrijfsleven €1 miljoen per jaar kosten. De kosten om goederenvervoer bij ons mogelijk te maken is volgens ProRail €317 miljoen, te betalen met belastinggeld. Dit is een afschrijvingstermijn van 317 jaar en nog bij lange na niet voldoende om aan de wettelijke normen te voldoen. Dan hebben we het nog niet over de leefbaarheid.
 
Heeft het effect op de waarde van mijn woning? 

Jazeker. Op basis van gegevens van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is de globale waardedaling voor een woning op afstand van 0-50 meter 27%, 25-50 meter 20%, 50-100 meter 15%, 100-200 meter 9%. De totale waardedaling van alle huizen langs de route bedraagt zo’n € 625 miljoen.
 
Zijn er mogelijke gevolgen voor mijn gezondheid? 
Verstoring van de nachtrust door trillingen en enorme geluidsoverlast (tot 71,5 dB) worden werkelijkheid. Geluidbelastingen van 55 dB(dag) en 45 dB(nacht) leiden tot hart- en vaatziekten. Ook wanneer je er ”aan gewend bent”. Het is een fysieke reactie. Laat het raam ‘s-nachts maar dicht.
Andere zaken die interessant zijn komt u te weten door te vragen wie de toegelaten hoeveelheden treinen en wagons telt. En wanneer er maatregelen moeten zijn uitgevoerd bij overschrijding. Waar te vinden is wat de treinen vervoeren. Hoe de geluidsniveaus worden gemeten en hoe representatief deze zijn. Wanneer er maatregelen worden aangebracht bij overschrijding van de maximale waarde. Waarom er geld is voor PHS terwijl de vastgestelde geluidsanering van de woningen in 1985 nog niet is voltooid. Combineer deze vragen met het besef wie er belang bij heeft en de schellen vallen u van de ogen.
 
Kom naar de inloopavonden en laat uw stem horen! 
Dit is de enige manier om de kwaliteit van uw leefomgeving te kunnen behouden. Stel deze vragen en vraag zo nodig om een schriftelijk antwoord. Eis dat uw vraag plenair wordt beantwoord in plaats van tussen u en een ambtenaar. Zo kunt u de inzichten met andere aanwonenden delen. Laat uw ervaringen weten met een mailtje naar info@ijssellijn.info of info@twentelijn.info RONA kan hiermee de politiek informeren over de kwaliteit van de informatie verstrekking en mogelijk aandringen op verbetering.
 

Reacties

Over welke lijnen gaat het

Het is goed om te weten dat het bij de plannen gaat om zowel de lijn Zutphen-Deventer als om de lijn Zutphen - Hengelo. Deze laatste is de lijn die dwars door Eefde gaat en nu alleen door Syntus voor personenverkeer gebruikt wordt. Wanneer de plannen voor deze lijn door gaan wordt deze lijn dubbelspoors gemaakt. De investeringen hiervoor zijn ongeveer even groot als die voor de boog bij Deventer. 50-50 kans dus, misschien wel 80-20 gezien het verzet tegen de boog door Bathmen. Wie afwacht is de pineut !

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign