Nieuwsbrief RONA Mei 2014

Datum: 
14 Mei, 2014

Nieuwsbrief PHS.                                         (bron: nieuwsbrief RONA)

 
Het ministerie heeft een nieuwe nieuwsbrief laten uitgaan. Daarin komen aan bod de Consultatienota die gemaakt is n.a.v. de MER-rapportage, inclusief de laatste aanvulling, en het binnenkort te nemen besluit door de staatssecretaris over de te kiezen route tussen Zutphen en Hengelo. 

De keuze van de staatssecretaris 
 
In de Nieuwsbrief van I&M staat vermeld dat de 
staatssecretaris dit doet voor 1 juni. Via haar brief aan de 
Kamer hebben we vernomen dat dit in de maand juni zal 
gebeuren. Daarna zou er nog Kamerbehandeling zijn. 
Hengelo Of de kamer dan nog voor het zomerreces dit zal 
bespreken is nog de vraag. Van Kamerleden zelf al 
vernomen dat ze nog nauwelijks tijd hebben in de periode voor het reces. 
 
De Staatssecretaris besluit op basis van de net genoemde consultatienota, rapporten van de laatste drie jaren, gesprekken met een aantal belanghebbenden, bestuurders van regio's en landsdelen, ook die buiten Oost-Nederland. Er wordt rekening gehouden met het reeds door de Kamer genomen besluit om de bochten bij Bathmen te schrappen.

Hierbij de link naar de volledige nieuwsbrief van de RONA.

http://rona-info.nl/wp-content/uploads/2014/05/Nieuwsbrief-24-Consultati...

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign