Goederenspoor uitbreiding aangevraagd in Staatscourant.

Datum: 
5 Febuari, 2012

In de staatscourant staat: 
 
De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 9 december 2011 (kenmerk: IENM/BSK-2011/161472) de beslissing genomen de procedure op basis van de Tracéwet te starten om een wijziging in het landelijke spoorwegnet door te voeren. Het betreft de corridor tussen Elst en Oldenzaal/grens. Het voornemen heeft betrekking op het mede geschikt maken van de sporen in deze corridor voor meer goederenvervoer en de inpassing van de sporen in de omgeving. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen opgevat voor dit project een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Het doel van deze procedure is het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.
 
Zie de bijlage voor de voor de complete versie. 

BijlageGrootte
PHS Goederenroutering Oost-Nederland kennisgeving Sc 21dec11.pdf188.86 KB

 

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign