Goederenspoor

  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Goederenvervoer: Eefde is altijd de klos

EEFDE - De een is blij, de ander niet. En als de keuze op een ander tracé was gevallen was het andersom geweest. Maar Eefde is nooit blij. Want de splitsing van de spoorlijnen heeft voor het Lochemse dorp plaats. Twentekanaallijn of kopmaken in Deventer? Eefde is de klos.

Minister besluit trace "kopmaken in Deventer" ; reactie RONA.

Reactie van het RONA bestuur op besluit staatssecretaris van vandaag

Gorssel 17 juni 2014,

 

Beste allen,

De staatssecretaris heeft vandaag een besluit genomen, en een tracé gekozen: de variant “kopmaken in Deventer”.  Tegelijk zet ze alle voorbereidingen stil, gaat geen nadere onderzoeken doen, zoals een MER 2e fase, en doet er over de Noordtak N18 variant het zwijgen toe. Het is kortom een krachtig besluit om nog niets te beslissen.

De variant “kopmaken in Deventer” is de slechtste maar ook de goedkoopste keuze.

GON Verkenning geluidmaatregelen

GON Verkenning geluidmaatregelen 
 
De consultatienota kunt u downloaden. 
 
Daarnaast kunt u een document downloaden over te nemen 
 
Tussen Zutphen en Hengelo was dat al gebeurt via de milieueffectrapportages. 
 
(bron: nieuwsbrief RONA)

Nieuwsbrief RONA Mei 2014

Nieuwsbrief PHS.                                         (bron: nieuwsbrief RONA)

 
Het ministerie heeft een nieuwe nieuwsbrief laten uitgaan. Daarin komen aan bod de Consultatienota die gemaakt is n.a.v. de MER-rapportage, inclusief de laatste aanvulling, en het binnenkort te nemen besluit door de staatssecretaris over de te kiezen route tussen Zutphen en Hengelo. 

Teken de 1ste kamer petitie voor een toekomstvaste oplossing voor goederenspoor in Oost Nl.

Sympathisant, 

Zoals u weet wil RONA wil de leefbaarheid en veiligheid voor omwonenden van het spoor waarborgen. 

De overheid werkt momenteel aan een  plan voor een goederenverbinding vanaf Elst op de Betuwelijn over bestaand spoor via Oost NL naar grensovergang Oldenzaal Bentheim (PHS-GON). Als dit plan door gaat, betekent  dat een enorme toename van soms wel  meer dan 30 extra goederentreinen per dag. Het besluit wordt voor 1 juni 2014 genomen.

Reactie Dorpsraad Eefde aangevulde M.E.R. 1ste fase Goederenspoor.

De Dorpsraad Eefde valt op dat in de aanvulling MER 1e fase PHS-GON wordt geschermd met cijfers, waarbij wordt geclaimd dat deze in alle opzichten binnen de wettelijk toegestane normen blijven. Met dit argument, waar behalve twijfel weinig tegenin te brengen valt, worden alle zorgen die leven onder omwonenden gepareerd. Daarmee worden die zorgen echter allesbehalve weggenomen. Uitvoering van de plannen zal hoe dan ook leiden tot meer overlast, meer geluid, meer trillingen, meer risico en meer natuur- en milieubelasting, zo niet op de ene plek dan wel op de andere, alle normen en mooie cijfers ten spijt.

Nieuwsbrief PHS Goederenroute Oost-Nederland

Nieuwsbrief
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland

Nummer 5 / december 2013

Deze nieuwsbrief gaat over de Goederenroute Oost-Nederland, onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS is een initiatief van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (IenM) om de verwachte groei van het reizigers- en goederenvervoer op het spoor in de toekomst op te kunnen vangen.

Verzoek tot tekenen van petitie tegen het goederenspoor.

LAAT JE STEM GELDEN: Teken ook voor behoud van onze leefomgeving.

Link naar petitie is: http://rona-info.nl/petitie-tegen-plannen-voor-veel-meer-goederentreinen-door-oost-nl/
 

Contact gegevens RONA:

Telefoon 06-53953035

Mail Rona.info@gmail.com

Website www.rona-info.nl

Pagina RONA

Vooraankondiging Rona protestmanifestatie in Zutphen

          Politiek! Zet je gedachten op een ander spoor!

                                             19:30-21:30 uur

Op vrijdagavond 1 november zal Rona een protest manifestatie in Zutphen organiseren. Een manifestatie, die niet alleen voor Zutphen van belang is, maar voor een ieder van ons- en onze leden langs de Noordelijke aftakking van Elst tot Oldenzaal.

Zienswijzen op de PHS MER 1e fase VOOR 8 JULI

Vóór 8 juli a.s. moet u uw reacties geven op de Milieu Effect Rapportage (MER1) die u in mei ontving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en ProRail.

Van RONA kreeg u al eerder een overzicht met vragen die u kon stellen tijdens de inloopavonden in uw buurt. Deze keer krijgt u hieronder een lijst met probleempunten die u kunt gebruiken om uw reacties – in de vorm van “Zienswijzen” – op te stellen ter versturing aan het Ministerie van I en M. Advies: lees de probleempunten door en kies daaruit welke u het meest urgent voorkomen.

Let op: u mag alleen reageren op wat er in het MER-onderzoek staat. Dus geen reactie van “Ik wil die goederentreinen helemaal niet”, maar wel uw voorkeur of afkeer van een onderdeel van het rapport. Alleen zulke (relevante) Zienswijzen worden bekeken. Begin uw brief dus met “De MER is volgens mij niet compleet omdat …” en dan uw opmerking (bij voorbeeld uit de lijst hieronder).

Verstuur uw Zienswijze als brief (naar Centrum Publieksparticipatie PHS GON, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag). Er is ook een mailadres (via www.cetrumpp.nl ) beschikbaar maar daarin wordt u gevraagd naar uw voorkeur voor een tracé-variant en misschien wilt u dat helemaal niet geven. Het RONA adviseert om geen voorkeur te geven omdat daarmee de bevolking in de regio tegen elkaar wordt uitgespeeld.

Hoe gebruikt u onderstaande lijst? Lees de punten door, kies de urgentste eruit en knip / plak die in uw brief of schrijf ze over om in uw brief te passen. Vergeet niet uw naam en volledige adres te vermelden.

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign