Dorpsplein Traverse Eefde

  • warning: Declaration of views_handler_filter_node_status::operator_form() should be compatible with views_handler_filter::operator_form(&$form, &$form_state) in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/modules/node/views_handler_filter_node_status.inc on line 0.
  • warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Kies of verzin een nieuwe naam voor het plein.

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de nieuwe inrichting van de weg door het dorp Eefde en aan het plein voor de Coop, de kerk en het Hart. We hebben
daar wel wat overlast van gehad maar de werkzaamheden zijn bijna klaar en hopelijk zijn jullie het met ons eens dat het prachtig is geworden. Graag willen we

Bomen maken plaats voor herinrichting dorpsstraat

Zoals op de laatste ALV besproken is er door de gemeente een vergunning aangevraagd voor het kappen van een aantal bomen.
De aanleiding hiervoor is de herinirchting van onze dorpsstraat.

In de bijlage ziet u twee tekeningen die hiervan een overzicht geven.

Update tekeningen Traverse Eefde

Wijzigingen van tekeningen Traverse ten opzichte van 16 oktober.

Het ontwerp is op een aantal punten gewijzigd cq aangevuld naar aanleiding van de informatieavond en inspraak van de aanwonenden.

-          De rijbaan van de Zutphenseweg tussen nr. 168 en 186 is verder van de woningen af gelegd. De nieuw rijbaan komt hierdoor op dezelfde locatie te liggen als de huidige rijbaan.

-          Het milieupark op de hoek Schurinklaan / Ensinkweg is verder uitgewerkt.

-          De aansluiting van de parallelweg ter hoogte van Zutphenseweg nr. 164 – 166 is verplaatst richting het hart.

 

Inloopavond Traverse Eefde op 8 oktober

De gemeente Lochem presenteert op dinsdag 8 oktober  de uitwerking van het ontwerp van de Traverse Eefde zoals dat binnenkort wordt aanbesteed.

Samen met de inwoners van Eefde is eind 2011 gestart met het maken van de eerste schetsen voor de Traverse Eefde. De gemeenteraad heeft een positief besluit genomen over deze schetsen in februari 2013. Ze worden uitgevoerd in de Highport-variant bij de kerk. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Zutphenseweg tussen nieuwe rotonde en de Schoolstraat.
 

Stem op project Leefbare Eefsche beek voor subsidie !

Dorpsraad Eefde heeft een aanvraag gedaan voor een subsidieaanvraag voor het project Leefbare Eefsche beek. Deze aanvraag is gedaan bij het cooperatiefonds van de Rabobank. De plannen zijn er op gericht om van van de oude Eefse Beek een aantrekkelijk watergebied te maken. De plek moet een ontmoetingsplek worden voor bewoners. Er zijn plannen gemaakt voor een waterspeeltuin met wandelpaden en veel natuurlijke elementen. Door de inrichting worden mensen uitgenodigd het gebied te betreden en contact met het water te maken. 

Wij willen dus ook iedereen vragen om vanaf 17 juni a.s. te stemmen op het project voor de bewoners van Eefde. 

Op youtube staat een filmpje over het project.

Eefde kiest voor de Highport Variant!

Na de laatste update, op onze website, is er achter de schermen koortsachtig gewerkt om een gedragen oplossing voor de Traverse Eefde voorgesteld te krijgen in de gemeenteraadsvergadering.

Na een uitstel, wordt er vanavond (11-02-2013) in de raadsvergadering besloten welke keuze de gemeenteraad maakt.

Aangepaste voorstellen gemeente omtrent Traverse Eefde

In de bijlages zijn twee voorstellen toegevoegd die door de gemeente als variant zijn voorgesteld. Toelichting op de tekening vanuit de gemeente. 
Voor de ‘Herinrichting traverse Eefde’ is aan de hand van uitgangspunten een ontwerp opgesteld voor het plein.  De uitwerkingen van de schets richten zich in het bijzonder op de volgende item’s/onderdelen:
verdere toelichting staat in de bijlage.

8 oktober Inloop Traverse Eefde

 
De gemeente Lochem werkt aan een inrichtingsplan voor de doorgaande weg door Eefde (Traverse). Graag willen wij u informeren over de voortgang van het project en leggen wij het laatste ontwerp aan u voor. De bijeenkomst is op maandag 8 oktober van 18:00 tot 20.30uur in ‘t Hart in Eefde.

Highport atelier met bewoners t Spijk

Woensdag 18 juli en donderdag 23 augustus j.l. zijn er ontwerpsessies in 't Spijk gehouden. De Dorpsraad Eefde en het Highportatelier toetsten de meningen, van de bewoners, aan het idee om de Oude Eefsche Beek en het aangrenzende bos op te knappen. Met bovengemiddelde belangstelling werd de uitleg van het plan om de beek en haar omgeving te revitaliseren, gevolgd.

Definitief eindrapport Traverse Eefde

Eefde krijgt een rondweg. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Eefde, maar wel het halve nieuws. Na realisering van de rondweg kan worden begonnen aan wat misschien wel het belangrijkste deel is; de herinrichting van de traverse.
De plannen hiervoor heeft bureau Royal Haskoning in opdracht van de gemeente Lochem uitgewerkt in een rapport. Dit rapport is als bijlage onder aan dit nieuwsitem toegevoegd.
Naast het rapport zijn er ook 6 bijlages toegevoegd van de 2 varianten voor de deelgebieden midden/noord/zuid.

Inhoud syndiceren

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign