Nieuws van het bestuur

warning: Declaration of views_plugin_style_default::options(&$options) should be compatible with views_object::options() in /domains/dorpsraadeefde.nl/DEFAULT/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 0.

Het werk van de dorpsraad bestaat in belangrijke mate uit het adviseren van de gemeente over de onderwerpen die spelen in Eefde. Het bestuur van de Dorpsraad Eefde heeft regelmatig overleg met de gemeente in een zogenoemd kernwethouderoverleg. In dit laatste overleg wordt een actielijst besproken met de openstaande zaken die binnen Eefde spelen. Ook is er jaarlijks een algemene ledenvergadering.In dit hoofdstuk vindt u de stukken van deze vergaderingen.  We versturen met enige regelmaat ook een nieuwsbrief. Deze is ook te vinden in dit hoofdstuk

ALV 27 juni 2017

Geachte inwoner van Eefde,Graag nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op

Verslag ALV 21 september 2016

Bijgaand het verslag van de ALV van 21 september 2016 in Het Hart te Eefde.

ALV op woensdag 21 september 20.00 uur in Het hart

 Agenda ALV Dorpsraad EEFDE

Agenda voor de 2e Algemene Leden Vergadering 2016 op woensdag 21 september 2016, 20.00 uur in het Hart, zaal de Kelder

Vanaf 19.30 uur inloop.

1.         Opening & vaststellen agenda                                               

Bestuursleden Dorpsraad gezocht!!

Voor de Dorpsraad Eefde is eind april een nieuw bestuur van drie leden aangetreden. 

Het is echter gewenst dat het bestuur is samengesteld uit een zo groot mogelijk aantal mensen. Volgens de statuten van de vereniging is er ruimte voor 9 dus dat biedt volop mogelijkheden!

Aarzelt u of u wel de meest geschikte persoon bent, schrikt het werk of de verantwoordelijkheid u af, heeft u geen bestuurlijke ervaring? Geen zorgen: veel is te leren, en waar het voornamelijk om gaat is enthousiasme en hart voor het dorp.

Berkelbode niet gekregen?

De Berkelbode (en daarmee het gemeentenieuws) wordt slecht bezorgd

Wordt de Berkelbode onregelmatig of niet bij u bezorgd, dan kunt u deze klacht melden bij de Berkelbode. Klikt u op deze link, http://berkelbode.nl/service/bezorgklacht-1.4609992 dan kunt u uw klacht direct bij de Berkelbode melden. U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de Berkelbode. Het nummer is (0900) 42 45 726. U belt dan tegen lokaal tarief.

 

Verslag ALV 20 april 2016

Datum: Woensdag 20 april.
Tijd : 19: 30 – 23:30 uur

Plaats : ’t Hart te Eefde

Aanwezig: personen op de presentielijst en bestuur dorpsraad Eefde.

Afwezig met kennisgeving : Jan Kottelenberg, diverse andere leden.

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van woensdag 20 april 2016, 19:30 uur in het t Hart, podium Vanaf 19.00 inloop met koffie en koek.

1. Opening & Mededelingen
2. Verslag vergadering 2015
3. Financiën bespreking financieel verslag.
3.a Verlening decharge penningmeester.

3.b Verlening decharge bestuur voor gevoerd beleid.
4. Stand van zaken 
Boomgaard
Wijde Eefsche beek
Join the Pipe
Ruimtelijke Visie Eefde West.
5. Initiatief nieuw dorpsplan.
6. Uitleg standpunt bestuur Dorpsraad Eefde
7. Samenstelling nieuw bestuur.
8. Rondvraag / Sluiting

Het verslag is de als bijlage toegevoegd. 
 

Verslag ALV 2015

In de bijlage vind u het verslag van de ALV van 2015

agenda ALV jaarvergadering 2016

Agenda jaarvergadering 2016 Dorpsraad Eefde

Op woensdag 20 april 2016 houdt de dorpsraad Eefde haar jaarlijkse ALV waarvoor wij u graag willen uitnodigen. Het is een jaar geweest waarin veel is gebeurd en tijdens deze ALV willen wij graag met u de balans opmaken.

Wanneer : Woensdag 20 april.
Waar :  't Hart
Hoe laat : Inloop is vanaf 19:00 uur met koffie en koek.
Aanvang vergadering : we beginnen om 19:30 uur.
Tijdens de ALV staan de volgende punten op de agenda.

1. Opening & Mededelingen
2. Verslag vergadering 2015
3. Financiën
bespreking financieel verslag.
3.a Verlening decharge penningmeester.
3.b Verlening decharge bestuur voor gevoerd beleid.
4. Stand van zaken
Boomgaard.
Wijde Eefsche beek
Join the Pipe
Ruimtelijke Visie Eefde West.
5. Initiatief nieuw dorpsplan.
6. Uitleg standpunt bestuur Dorpsraad Eefde
7. Samenstelling nieuw bestuur. Kandidaten voor het nieuw bestuursfuncties kunnen zich uiterlijk 16 april a.s. aanmelden via secretaris@dorpsraadeefde.nl 

8. Rondvraag / Sluiting

Het bestuur
Dorpsraad Eefde. 
 

Bestuur dorpsraad Eefde stopt haar werkzaamheden.

Geachte leden, 19 maart 2016

De gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag de 14e, en de besluitvorming inzake de ontwikkeling van het Kompas terrein, was voor ons weer een dieptepunt in de serie van onderwerpen waar wij als bestuur , samen met vele Eefdenaren, de laatste jaren aan hebben gewerkt. Op de laatste Algemene leden vergadering hebben we u, als lid, gevraagd of we goed en belangrijk  werk verrichtten. Dat was met name omdat we de effectiviteit laag vonden en de samenwerking met de gemeente steeds lastiger.

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign