Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze website de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie niet volledig en juist is.

De Dorpsraad Eefde kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de website. Via deze website wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De Dorpsraad Eefde kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebron(nen).
 
Copyright
Niets uit de teksten of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van de Dorpsraad Eefde openbaar worden gemaakt en/of vermenigvuldigd.
Het Logo van de Dorpsraad Eefde is ter beschikking gesteld door Feico Hajonides.
 
Privacy
De Dorpsraad respecteert de privacy van de bezoeker van de website. De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Persoonlijke informatie die u via het contactformulier of per email verstuurd worden altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Ten behoeve van de statistische analyse van bezoekersgedrag worden uitsluitend IP-adressen geregistreerd, die niet tot personen worden herleid.
 
Regels bij registratie
Om de discussie in goede banen te leiden, gelden de volgende spelregels: 

  • Reacties moeten kort en bondig zijn (maximaal 500 tekens), leesbaar en begrijpelijk zijn en inhoudelijk betrekking hebben op het onderwerp van het betreffende artikel.
  • Voor de discussie gelden elementaire fatsoensnormen. Schuttingtaal en scheldwoorden zijn niet toegestaan.
  • Reacties mogen niet beledigend of discriminerend zijn en geen privégegevens van derden bevatten.
  • Reacties mogen geen auteursrechten overtreden en geen commerciële boodschappen bevatten.
  • Het IP-adres vanwaar wordt gereageerd wordt altijd vastgelegd.
  • De Dorpsraad heeft het recht om zonder verdere toelichting bijdragen te weigeren, te bewerken of in te korten.
  • Correcties en aanvullingen op artikelen zijn welkom.
  • Mocht u reacties treffen die in strijd zijn met de spelregels, neem dan contact op met de Dorpsraad.

 

Deze site is ontworpen door: Natuurlijk Webdesign